Profilering på biler

Når biler skal profileres, er det rene og klassiske ofte det beste. Logo plasseres på frontdør, nettadresse settes i Nunito Bold. Er fargen på bilen mørk, skal tekst være hvit. Skissene viser retningsgivende eksempler på plassering av logoer, tekstbudskap og lignende.

Skisse for plassering av logo på bildør, venstre side

Logo på frontdør, nettadresse i Nunito Bold.

Skisse for plassering av logo på bildør, passasjerside

Logo speilvendes ikke på andre kjøreretning. Logoen sentreres på frontdøren uavhengig av retning.

Publisert: 11.08.2023 Oppdatert: 13.05.2024 kl.12:16