Nyttekjøretøy

Nyttekjøretøy er ofte parkert langs vegen i forbindelse med inspeksjoner, arbeid på anlegg eller lignende. Premissene for designet er derfor å få godt synlige biler. Logoen er stor og fargene reflekterende. Det øker både synlighet og sikkerhet.
Teksten Vær synlig står sammen med nærbilde av bildekk på snødekt bakke.
Foto: LeManna/iStock/Getty Images Plus

Synlighetsmarkering

Skisse for halv skjoldform og sammenstilling av to halve former i gult og rødt

Sammenstilling av halve skjoldformer i gult og rødt i enkel og dobbel stripe

Skisse for bruk av halve skjoldformer på større flater

Logo i stripe

På sidene av bilen plasseres logo i en stripe med synlighetsmarkering. I originalene (kommer) er det forhåndsdefinert tre størrelser. Størrelsen produsenten velger avhenger av biltype. Uansett størrelse på logo skal stripen med rødt og gult ha faste proporsjoner så langt det lar seg gjøre.

Eksempel på profilering med logo og synlighetsmarkering på bil, venstre side
Foto: Et-Cetera Profil AS
Eksempel på profilering med logo og synlighetsmarkering på bil, høyre side
Foto: Et-Cetera Profil AS

Front og bakside

Logo plasseres på panseret. Over frontruten kan det plasseres en enkel stripe med synlighetsmarkering.

Eksempel på plassering av logo og synlighetsmarkering på bil, front
Foto: Et-Cetera Profil AS

På bilens bakside kan nettadressen vises. Synlighetsmarkering kan fylle baksiden.

Eksempel på synlighetsmarkering på bakside av bil
Foto: Et-Cetera Profil AS
Mockup av kassebil med synlighetsmarkering og nettadresse på baksiden
Mockup fra ...

Last ned mal

Innhold kommer

Publisert: 11.08.2023 Oppdatert: 13.05.2024 kl.12:20