Word enkel mal, rapportmal og referat

Her finner du enkel Word-mal med logo og mal for møteinnkallinger og referat for skoler og tannklinikker. Malene finnes i bokmåls- og nynorskversjon. Vi har også en rapportmal med hovedlogo.

OBS! Husk alltid å vurdere om et dokument inneholder informasjon vi må arkivere. Som ansatte i offentlig forvaltning har vi et lovpålagt ansvar for å ivareta og tilgjengeliggjøre informasjon til våre kolleger, samarbeidspartnere og innbyggere. Dette gjøres ved å registrere dokumentet i sak-/arkivsystemet Public 360°. Du finner mer informasjon om dette på vårt intranett Innnsida.

Enkel mal med logo

Mockup av enkel Wordmal med virksomhetslogo
Mockup fra GraphicBurger

Enkel Wordmal er fin å bruke hvis du skal skrive en kort veiledning, en pressemelding eller annet innhold over få sider. For lengre dokumenter med behov for forside, innholdsfortegnelse og flere kapitler, bør du istedet bruke rapportmalen (se under).

Når du åpner Wordmalen kan det se ut som at dokumentet allerede er fullt av innhold, men det du ser er veiledningstekster. Disse ligger innbakt i definerte felt for stikktittel/dato, overskrift 1, ingress og brødtekst. Prinsippet er som i PowerPoint, når du klikker i et felt og skriver inn tekst forsvinner veiledningsteksten automatisk. Til forskjell fra PowerPoint må du imidlertid markere og slette de feltene du ikke har behov for.

Mockup av enkel Wordmal

Rapportmal

Til lengre dokumenter der du har behov for forside, innholdsfortegnelse og flere kapitler kan du bruke vår rapportmal i Word med hovedlogo. Skolens eller tannklinikkens navn kan legges inn i tekstfelt på forsiden.

Les om rapportmalen og last ned malen her.

Mockup av rapportmal i Word, eksempler på forside, bakside og innholdssider

Møteinnkalling/referat

Wordmalen for møteinnkallinger og referat har liggende format.

Eksempel på mal for møteinnkalling og referat for virksomheter

Les veiledningstekst i malene

Les veiledningstekstene i Wordmalene før du begynner å skrive. Der finner du blant annet tips for å imøtekomme krav til universell utforming og gjøre innholdet tilgjengelig for alle. Universell utforming kan du også lese mer om her.

Den beste måten å bruke malen på er å skrive inn innhold direkte. Hvis du må kopiere inn tekst fra andre kilder er det viktig å gjøre dette på riktig måte. I veiledningsteksten finner du nyttige tips om hvordan du fjerner uønskete formateringer med programmet Notisblokk før du limer inn innhold fra andre kilder.

Rediger i skrivebordsprogrammet

Vi anbefaler at du redigerer Wordmalene i skrivebordsprogrammet. Webversjonen av Word har færre muligheter.

Du har også tilgang til Wordmalene våre via Word på skrivebordet ditt:

  • Åpne Word
  • Klikk på «Ny»
  • Klikk på «Telemark fylkeskommune»
  • Velg aktuell mappe og klikk på malen du ønsker å bruke

Endre korrekturspråk

Wordmalene finnes både i nynorsk- og bokmålsversjon, men korrekturspråk kan også enkelt endres underveis i arbeidet: 

  1. Gå til Se gjennom > Språk > Angi korrekturspråk
  2. Merk av for Identifiser språk automatisk (hvis du skriver dokumenter på mer enn ett språk)

Er du ansatt i Telemark fylkeskommune og skal skrive nynorsk, men er usikker på om du kan det? Nynorskroboten er et godt hjelpemiddel. Ta kontakt med Servicedesken, og be dem installere den for deg.

Last ned mal

Obs! Husk alltid å vurdere om et dokument skal opprettes eller lastes opp i sak-/arkivsystemet Public 360°.

Videregående skoler – enkel mal med logo

BM = bokmål, NN = Nynorsk

Videregående skoler – møteinnkalling/referat

BM = bokmål, NN = Nynorsk

Tannklinikker – enkel mal med logo

BM = bokmål, NN = Nynorsk

Tannklinikker – møteinnkalling/referat

BM = bokmål, NN = Nynorsk

Karrieresenter Telemark – enkel Wordmal med logo og møteinnkalling/referat

BM = bokmål, NN = Nynorsk

Publisert: 15.05.2023 Oppdatert: 21.05.2024 kl.11:38