Beachflagg

Vi har flere designløsninger på beachflagg – med og uten grafisk mønster. Alle fargene fra fargepaletten kan brukes.

Beachflagg med bakgrunnsfarge

Mockups med eksempler på beachflagg med hovedlogo
Mockup fra mockups-design.com

Beachflagg med grafisk mønster

Eksemplene under viser oppsett med grafiske elementer i to ulike gridoppsett og med bruk av farger ton-i-ton.

Mockups av beachflagg med hovedlogo og store grafiske former
Mockup fra mockups-design.com
Mockups av beachflagg med hovedlogo og små grafiske former
Mockup fra mockups-design.com

Originaler

Skissene over viser hvordan flaggene skal se ut ferdig produsert. I originalene er det tatt høyde for søm og lommen som stangen tres i. Logoen som skal oppleves sentrert i formatet, er i realiteten plassert litt ut mot den ene siden i originalen.

Skal det produseres beachflagg i andre formater enn det som ligger som originaler i designmalen, er det viktig at du tar utgangspunkt i riktig «riss» fra produsent.

Gridskisse for design på beachflagg

Last ned mal

Designmal for grafikere

PDF-filen viser de ulike muighetene for oppsett. Malfilen ligger i .zip-filen. Malen krever Adobe InDesign, og kjennskap til programmet. Gjør deg kjent med retningslinjer for bruk av Telemark fylkeskommunes visuelle profil før du begynner arbeidet. Du må installere fontene Nunito og Nunito Sans før du åpner filen.

 

Publisert: 15.05.2023 Oppdatert: 21.05.2024 kl.12:17