[Hjelpeside for prosjektdeltakere]

Gå direkte til

Denne siden skal være en hjelp for prosjektleder, administrator og prosjektdeltakere til Helt grønn skolevei.

Bakgrunn og beskrivelse av kampanjen 

Helt grønn skolevei – kampanje for barneskoleelever

Hensikten med kampanjen er at barn skal komme seg til og fra skolen på en miljøvennlig og sunn måte, samtidig som mindre biltrafikk rundt skolene skaper tryggere skoleveier.

Kampanjen foregår ved at barna fyller ut en «grønn dag» på skolen for hver dag de går, sykler eller tar bussen til skolen. Ved slutten av hver uke, og etter kampanjeperioden, oppsummeres antall «grønne dager» som klassen til sammen har gjennomført. Det trekkes vinnere blant klassene med flest grønne dager.

Kommunene er ansvarlig for gjennomføringen av kampanjen i egen kommune.

Målgruppe: Barneskoleelever.
Mål: Nasjonale mål om at 80% av skolereisene skal gjennomføres ved gange eller sykling.

Kommuner/skoler som er lagt inn (2020):

 • Sandefjord
 • Horten
 • Tønsberg
 • Larvik
 • Færder

Roller og tilganger

Administrator

Administrator kan:

 • Opprette/slette deltagere
 • Se statistikk
 • Eksporte/importere resultater
 • Hente e-poster
 • Redigere resultater
 • Etterregistrere ukeresultat

Tilgang til administrasjon: https://nyweb.vfk.no/helt-gronn-skolevei/admin/.

Tilgang gis av leverandør. Se kontaktinfo under.

Episerver-brukere med tilgang til denne siden er også admin i løsningen

Bruker

Øvrige brukere har rettigheter til sin «konto» identifisert med epost.

Påmelding for skoler og klasser

Skoler og klasser registrerer seg direkte via https://nyweb.vfk.no/helt-gronn-skolevei/.

Her kan de både melde seg på og registrere resultater fortløpende

Teknisk info

For å redigere teksten på nettsiden trenger man en Episerver-bruker. Dette styres av medlemskap i AD-gruppen VFK-RG-EPI-REDAKTØR. IT Servicedesk kan hjelpe med å gi denne tilgangen.

Løsningen Helt grønn skolevei er et ekstra påbygg til nettløsningen til fylkeskommunen, og er basert på løsningen Sykkelbyen Sandefjord. Det er gjort til dels store tilpasninger for å ta høyde for flere kommuner både i registrering, presentasjon og i rammeverket på baksiden.

Nye parametere, som f.eks kommuner, må legges inn av leverandør.

Løsningen baserer seg på json-konfig i scriptfilen.

Kontakter

Prosjektleder i 2020

Mariann T. Førsund-Hansen
Rådgiver
mariann.forsund.hansen@vtfk.no

Tlf: 467 81 183

Redaktør i 2020

Freddy S. Fagerheim
Rådgiver
freddy.samson.fagerheim@vtfk.no
Tlf: 957 01 869

Sem & Stenersen Prokom (leverandør av løsningen)

Eivind Olsen
Seksjonssjef
Sem & Stenersen Prokom AS
eivind.olsen@prokom.no
+47 926 23 150

[Error: Mangler informasjon om presentasjon]