Vegfinans Vestfold og Telemark AS

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn til styret fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Per Asbjørn Andvik (SP)

Harald Moskvil (MDG)

Tone Berge Hansen (AP)

Karin Hagen (AP)

Edvard Mæland (H)

Liv Margit Karto (H)

Ellen Eriksen (FRP)

Knut Anvik (FRP)

Ansvarlig sektor: SMM

Publisert:

20.07.2022

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12:20