Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS

Organisasjonsform Interkommunalt samarbeid
Organisasjonsnummer 987 665 483 (brreg.no)
Etableringsdato 04.11.2004
Eiere

VETAKS – Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS, er et interkommunalt selskap etter IKS-loven. Våre eiere er 33 kommuner og 2 fylkeskommuner i Vestfold, Telemark og Agder.

Selskapets formål Formålet med selskapet er å utøve sekretariatfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. Selskapet kan også utføre oppdrag for andre kommuner/fylkeskommuner.
Historisk bakgrunn for eierinteressen  
Styrende organer  
Daglig leder Line Bosnes Hegna
Styre
  • Jørund Ruud - leder
  • Irene Solli - nestleder
  • Dag Eide - medlem
Styresammensetning og valgperiode Styret består av en representant fra hvert kontrollutvalg som VIKS betjener,
totalt 12 styremedlemmer. Styrets funksjonstid er på fire år.
Styrende dokumenter/eierstyring Vedtekter
Avtaler mellom VFK og selskapet  
Politiske saker Oversikt politiske saker (opengov.cloudapp.net)
Merknader  
Selskapets nettside Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgs Sekretariat (viksre.no)
Ansvarlig saksbehandler

Tone Stabell, regnskapssjef i Vestfold fylkeskommune

E-post: tonesta(at)vfk.no

Mobil: 909 75 447

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Siste frist for oppdatert selskapsinformasjon er 15. august 2017.

Sist oppdatert: .... ....

Oppdatering utført av: .... .....

Publisert: 02.01.2018 Oppdatert: 16.02.2021 kl.10:06