Verdensdagen for psykisk helse

Hovedutvalg for utdanning, folkehelse og tannhelse vedtok 29. mai 2024 at det skal lyses ut totalt 600 000 kroner til kommuner som ønsker å styrke den psykiske helsa i befolkningen, som del av Verdensdagen for psykisk helse.
En gutt som ser ut over landskapet.
Verdensdagen for psykisk helse markeres over hele verden den 10. oktober.
Foto: iStockphoto

 

Midlene som nå lyses ut har tidligere gått til kommunale partnerskapsmidler. I år vil disse midlene gå til en felles satsing, etter innspill og ønske fra kommuner i Telemark. Verdensdagen for psykisk helse er en FN-dag som blir årlig markert over hele verden den 10. oktober. I Norge markeres dagen i perioden uke 39 til 42.

Målsettingen med midlene 

Målsettingen for Verdensdagen for psykisk helse er å forebygge utenforskap og ensomhet. Å føle at du lever et meningsfullt liv er et grunnleggende behov og virker beskyttende under både livskriser og andre kriser. Personer som opplever mening i livet, er også mindre sårbare for å oppleve alvorlig ensomhet, kognitiv svikt, depresjon og avhengighet.  

For å forebygge utenforskap må vi styrke de faktorene som beskytter. Sentrale beskyttelsesfaktorer i denne sammenheng er sosiale relasjoner, mening, trivsel og tilhørighet for å nevne noen. Midlene skal gå til initiativ, markeringer og tiltak som på ulike måter styrker slike beskyttelsesfaktorer.

Det er en målsetting at midlene skal bidra til å sette fokus på forebygging og styrking av den psykiske helsa hos innbyggerne (jf. Folkehelseperspektivet). Innsatsen skal treffe flest mulig og ikke rettes utelukkende mot risikogrupper, men favne bredt. 

Hvem kan søke?

Alle kommuner i Telemark oppfordres til å søke på midlene. Det er satt av 2 kroner per innbygger, i tillegg til et grunnbeløp på 15 000 kroner per kommune. Det oppfordres til interkommunale samarbeid, samarbeid med frivillige organisasjoner, næringslivet og videregående skoler. 

Flere kommuner har erfaring med å markere Verdensdagen for psykisk helse, og vi oppfordrer til å fortsette det gode arbeidet. Disse midlene ønsker vi skal stimulere til samordning og forsterking av initiativ og markeringer.

Midlene er øremerket til å markere Verdensdagen for psykisk helse.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av følgende punkter: 

  1. Hva vil dere gjøre?
  2. Hva vil dere oppnå?
  3. Hvem ønsker dere at innsatsen skal treffe?
  4. Hvem skal dere eventuelt samarbeide med og på hvilken måte?
  5. Budsjett

Vi regner med dere vil være i en prosess i planlegging av tiltakene, og har forståelse for at planer vil kunne endre seg undervegs. 

Det er utviklet et enkelt søknadsskjema som benyttes. 

Søknadsfrist 

Søknadsfrist er 24. juni 2024. Svar på søknaden kan forventes senest 12. juli 2024. 

Klage på vedtak 

Tildeling av tilskudd er ikke et enkeltvedtak. Ifølge forvaltningsloven §28 er det ikke klagerett.

Forpliktelser 

Kommunen som søker forplikter seg til:

  • Enkel rapportering hvor det beskriver litt om hva pengene har gått til, i tillegg til hvordan dere evaluerer tiltaket. Send gjerne med bilder som vi kan benytte på Telemark fylkeskommunes nettsider/sosiale medier i ettertid.
  • Kommunen sender EHF faktura til fylkeskommunen på tildelt beløp og fakturaen må merkes med 4610. Les mer om fakturering til fylkeskommunen.   

Publisert: 10.06.2024 Oppdatert: 10.06.2024 kl.13:27

Søknadsskjema

Søknadsskjema 

Søknadsskjemaet må lastes ned lokalt på egen PC.

Tips!

Ønsker dere mer informasjon og inspirasjon om hvordan dere kan markere dagen i din kommune? Les mer!

Linn Therese Jacobsen Bergheim
Rådgiver skoleutvikling og folkehelse