Fartøyvern

Fra 2020 har Fylkeskommunene ansvar for fredete og vernete fartøy. Det følger også med tilskuddsmidler til Fartøyvern.
Jernbanefergen Ammonia var Hydros hovedferge på Tinnsjøen med plass til 16-17 jernbanevogner og 150 passasjerer. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren.

Kontaktperson fartøyvern

 

Publisert: 16.10.2019 Oppdatert: 22.11.2023 kl.10:30