Millioner til forsking på brynestein

Arkeolog i et brynesteinsbrudd med utsikt over en dal
Fra de arkeologiske registreringene i 2021 Foto: Brynhildur Baldursdottir

Av:

Ragnar Orten Lie

Publisert:

13.12.2022

Oppdatert:

10.02.2023 kl.11:32

Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune gratulerer Vest-Telemark museum og Kulturhistorisk museum med en full pott til forskingsprosjektet Eidsborg rock – production and trade of whetstone in the Viking Age!

Et trangt nåløye

Søknaden fra Vest-Telemark museum og Kulturhistorisk museum gikk gjennom hos Norges forskningsråd. I alt 19 søknader ble behandlet og tre fikk støtte. Eidsborg Rock fikk tildelt nesten 5 millioner. Forskingsprosjektet vil gå over tre år, og en stipendiatstilling lyses ut på nyåret. Prosjektet ledes av Kjetil Loftsgarden fra Kulturhistorisk museum, og Dag Rorgemoen fra Vest-Telemark museum. Et solid stykke arbeid ligger bak prosjektsøknaden.

portrett av to menn
Dag Rorgemoen og Kjetil Loftsgården. Foto: Ragnar Orten Lie

Om prosjektet

Prosjektet Eidsborg Rock skal gjøre flere arkeologiske undersøkelser i Eidsborg, og munne ut i tre vitenskapelige artikler som til sammen danner doktorgraden for en stipendiat. Nå kan man endelig få dateringer av brynesteinsbrudd, undersøkelser av bosetningshistorien med mer. Kan Eidsborgtjønni gi svar på når driften tok til?

En del av Vikingveien

kart vikingveien

Brynesteinsindustrien er viktig for Vikingveien i Vestfold og Telemark, så økt forskning på de tidligste fasene er kjærkomment både faglig sett og for arbeidet med Eidsborg som besøksmål.  Vest-Telemark museum og fylkeskommunen ble i planleggingen av Vikingveien enige om at man trengte mer kunnskap om omfang og antall brudd og økt faglig publisering. Feltregistrering ble gjennomført i 2021 og i 2022. Så langt er 46 brudd, og en rekke veifar og tufter registrert langs den over 8 km lange geologiske forekomsten som ligger i fjellet mellom Lårdal og Eidsborg. Feltsesongen 2023 planlegges nå. Økt faglig publisering er gjennomført med publikasjoner fra seminarer, hvor Eidsborgseminaret 2021 er publisert og ute i salg. Det jobbes nå med 2022 seminaret og det siste seminaret i denne rekken gjennomføres i oktober 2023. 

Hva vet vi om brynestein fra Eidsborg? 

Arbeidere på Eidsborg i gamle dager
Fra produksjonen - Foto: Vest Telemark Museum

Brynestein har vært eksportert fra Eidsborg siden 700–800 tallet. Bruddene var kontinuerlig i drift fram til 1950-tallet, så det er starten på et langt industrieventyr det nå skal forskes på. Klåstadskipet, som nå inngår i fylkesvåpenet, ble funnet i Larvik kommune, lastet med brynestein. Brynesteiner er funnet under utgravinger på Kaupang, i Skien og Tønsberg, og på mange gårder rundt om i fylket. Internasjonalt finnes eidsborgbryner i vikingtidens og middelalderens handelsteder i Polen, Danmark, Sverige, Tyskland, England, Island med flere. Brynestein var et internasjonalt ettertraktet produkt. 

Bandak sett fra drone over fra Dalen
Bandak med Dalen til Venstre. Bynesteinsbruddene ligger oppå fjellet til venstre.  Foto: Rune Nordseter

Telemarkskanalen/Bandakvassdraget var en viktig transportåre for brynestein, og er i dag et sterkt reiselivsprodukt. Kulturarv ser nå fram til at Eidsborg endelig kommer mer fram i forskingen og gratulerer med tildelingen!