Prosjektledere

Kulturarv arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre kulturmiljøforvaltningen. Seksjonen har flere prosjektledere som har ansvar for utviklingsprosjekter og jobber med utviklingsrelaterte oppgaver. Prosjektlederne samarbeider med en rekke fagmiljøer både nasjonalt og internasjonalt, på tvers av sektorområder, forvaltningsnivåer, bransjer og fagdisipliner. De støtter kommuner, museer og frivillige i et variert arbeid med å ta vare på kulturmiljøer og sørge for at flest mulig får glede av kulturarven.

Prosjektkoordinatorer

Cathrine Stangebye Engebretsen

Prosjektleder og rådgiver. Arbeider som rådgiver for skjøtsel og tilrettelegging av arkeologiske kulturminner, historiske grøntanlegg og turveier. Kontaktperson for ruinkonservering, post 73 konservering av ruiner fra middelalderen, Regionalt miljøtilskudd, Utvalgte kulturlandskap, marine nasjonalparker, pilegrimsled og kulturminner fra andre verdenskrig.

cathrine.engebretsen@vtfk.no

98883046

Ragnar Orten Lie

Prosjektkoordinator med ansvar for Vikingveien Vestfold og Telemark. Kontaktperson for innlevering av metallsøkfunn.

ragnar.orten.lie@vtfk.no

94874875

Christine B. Hermansen

Rådgiver

christine.b.hermansen@telemarkfylke.no

93041510

Christine jobber med kulturarvs utviklings - og koordineringsoppgaver. Hun er utdannet kunsthistoriker med spesialisering i arkitekturhistorie.

Eira Bjørvik

Prosjektleder og rådgiver. Ansvar for prosjekter knyttet opp mot innovasjon i offentlig sektor, verdiskaping på kulturmiljøområdet og satsinger innenfor museumssektoren.

eira.bjørvik@vtfk.no

93486942

I permisjon. Vikar er Brynhildur Baldursdottir

Dan Andre Velle

Prosjektkoordinator

dan.andre.velle@vtfk.no

99314656

 

 

Publisert: 12.01.2022 Oppdatert: 28.04.2022 kl.11:28