Videregående opplæring for voksne

Videregående opplæring for voksne er et gratis opplæringstilbud. En kan søke om studiekompetanse, fag- eller svennebrev, eller yrkeskompetanse.

Hvorfor fullføre videregående opplæring som voksen?  

Mulighet for varig arbeid er større ved fullført videregående opplæring. Fylkeskommunen tilbyr videregående opplæring gratis. Grip muligheten – det er aldri for seint.    

 • En kan kombinere opplæringen med familie og jobb. 
 • Man fullfører videregående, og kan oppnå fag- og svennebrev, yrkeskompetanse eller studiekompetanse for videre studier.  
 • Opplæring kan foregå på dag, kveld eller som nettstudier. 
  En går i klasser, sammen med andre voksne.  

Hvem kan få tilbud om videregående opplæring for voksne?

 • De som har fullført grunnskoleopplæring eller tilsvarende opplæring, men ikke har studiekompetanse eller yrkeskompetanse fra videregående opplæring, kan få tilbud fra det året de fyller 19 år. Det gjelder også de som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent opplæringa som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge.
 • De som har fullført, men ikke har bestått tidligere videregående opplæring.
 • De som har ett fagbrev eller studiekompetanse, og ønsker ny kompetanse (begrenset utvalg sluttkompetanser).
 • De med rett til påbygg til studiekompetanse etter oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev)
  Les mer om påbyggsrett.
 • De som har en bachelorgrad fra utlandet og vil studere videre i Norge, men mangler norsk og/eller engelsk test, kan få tilbud om fagene norsk og engelsk
 • Man må være folkeregistrert og ha bostedsadresse i Telemark.
 • En må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.

For de med annet morsmål enn norsk

Vi anbefaler at en er på B1-nivå. launch les mer om de forskjellige nivåene. Kommunen en bor i tilbyr norskopplæring og man bør undersøke om en har rett til mer norskopplæring.

Voksne deltakere i videregående opplæring har rett til forsterka opplæring i norsk språk. Dette innebærer at de kan få norskopplæring inntil de er på et språknivå, som setter de i stand til å følge den ordinære opplæringen.

Ofte stilte spørsmål

Jeg mangler dokumentasjon på utdanning fra mitt hjemland - kan jeg likevel få opplæringstilbud?

Du må kunne dokumentere minimum 9 års skolegang. I tillegg må du ha hatt opplæring i faget engelsk. Dersom du ikke har papirer på utdanning fra hjemlandet ditt, kan du kontakte voksenopplæringen i kommunen hvor du bor for å bli realkompetansevurdert. Du kan også kontakte kommunen din dersom du har behov for mer grunnskoleopplæring.

Hva koster videregående oppæring for voksne?

Opplæringen for voksne skal være gratis, så lenge tilbudet er i regi av fylkeskommunen.

Voksne får ikke dekket reiseutgifter i forbindelse med opplæringen.

Kan jeg få voksenopplæring for å forbedre karakterene mine fra videregående skole?

Nei, dessverre, men du kan lese selv og ta eksamen som privatist, eller melde deg på kurs hos private opplæringleverandører.

Eksamenskontoret kan bistå i spørsmål om privatisteksamen og oppmelding. 

Meld deg til privatisteksamen her

Hvordan kan jeg som voksen få generell studiekompetanse ?

Tilbudet til generell studiekompetanse i videregående opplæring for voksne er 6 fag og er lagt opp etter 23/5 regelen til Samordna opptak. Fagene er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag. Ler mer om 23/5 regelen på Samordna opptak sin nettside her.

Ulike veier fram til fag/svennebrev

Selv om opplæringsmodellen for fagopplæring for voksne skal være modulstrukturert opplæring vil det likevel være lærefag innen fagopplæring som ikke er modulstrukturert, for de må vi finne hvilken ordning som den enkelte vil ha best utbytte av, da vi har ulike veier frem til kompetanse innen fagopplæring – Fag/-svennebrev kompetansebevis.

De fleste av de ordinære yrkesfaglige utdanningsprogrammene følger normalt hovedmodellen med to års opplæring i skole, etterfulgt av to år som lærling i lærebedrift, hvorav ett år er opplæring, og ett år er verdiskapning. Opplæringen i yrkesfagene kan også organiseres på andre måter, for eksempel ved at all opplæring eller deler av opplæringen skjer i bedrift. Da gir lærebedriften all opplæringen, eller de kan ha avtalt særskilt med fylkeskommunen hvilke deler av opplæringen som skal gis i skole. Den delen av opplæringen som fylkeskommunen skal gi i skole, kan enten gis i ordinære klasser eller som tilbud spesielt organisert for voksne.

Les mer om ulike veier til fag og svennebrev på utdanning.no sin nettside her

Opplæringstilbud

I videregående opplæring for voksne kan man søke på tre sluttkompetanser som fylkeskommunen tilbyr. Søknaden behandles i løpet av cirka tre uker. Opplæringstilbud vil bli gitt i løpet av tre til seks måneder etter at søknaden er behandlet. De fleste av opplæringstilbudene har oppstart i august. Den anbefalte søknadsdatoen er 1. mars, dersom man ønsker oppstart påfølgende august. Se tilbud i tabellen under.

Planlagte tilbud fra høst 2024 med forbehold at det blir nok søkere til å igangsette

 

Skole

Utdannings-program

Planlagte tilbud høst 2024

Bamble

HO

Modulopplæring: Helsefagarbeider

ST

Norsk og Engelsk

Hjalmar Johansen

RM

Modulopplæring: Kokk

Kragerø

ST                 HO/ST

Norsk og Engelsk                  

Modulopplæring: Helsefagarbeider                 

Nome

HO/BA

Fleksibel fagopplæring:
Tømrer/Betong
Modulopplæring: Helsefagarbeider                     

Notodden                                    

HO/TEK/SSR

Barne- og Ungdomsarbeiderfaget 1 klasse
Modulopplæring:
Helsefagarbeider         

Modulopplæring: Logistikkoperatørfaget                                Modulopplæring: Salgsfaget

Tannhelsesekretær
Studiekompetanse /påbygg

Porsgrunn

 

Mer informasjon vil komme

Rjukan

HO

Modulopplæring: Helsefagarbeider

Skien

ST

Studiekompetanse                         

Modulopplæring: Salgsfaget

Skogmo

 

Barne- og ungdomsarbeider      
Modul: Helsefagarbeider
Helsesekretær eller Apotektekniker  (igangsettes annen hvert år)
Tømrer
Industrimekaniker                                   

Vest Telemark

HO

Modulopplæring: Helsefagarbeider

Slik søker du

Søk via www.vigo.no, velg "Voksenopplæring eller realkompetanse". Logg inn med MinID eller BankID. launchSe søkerveiledning her   

Mangler du dokumentasjon på utdanning?  

Ta kontakt med det lærestedet/skolen der du fikk opplæring for å få kopi av kompetansebevis/vitnemål. 

Svar på søknaden 

1.    Man får en automatisk bekreftelse når søknaden er sendt inn og registrert. 

2.    Normal saksbehandlingstid på søknader er cirka tre uker etter at fylkeskommunen har fått all nødvendig dokumentasjon. 

Ved avslag på søknad om videregående opplæring for voksne kan man: 

 • Benytte seg av privatistordningen. Les mer om privatisteksamen .  Det finnes også private aktører som tilbyr undervisning i noen fag mot betaling. 
 • få tilbud om gratis veiledning på Karrieresenteret i Telemark fylkeskommune. 

Hvordan er det å være deltaker i videregående opplæring for voksne? 

Skolen tilpasser opplæringen ut fra den enkelte deltakers behov for å kunne oppnå studiekompetanse, yrkeskompetanse eller fag- og svennebrev.
Det kan for eksempel være at en mangler kun ett fag, eller at man trenger flere fag for å komme frem til ønsket sluttkompetanse.

Det er en plikt til oppmøte og aktiv deltakelse i opplæringa for voksne.

Påbygg til studiekompetanse etter fag-/svennebrev 

I videregående opplæring for voksne tilbys påbygg til generell studiekompetanse etter bestått fagbrev. Dette tilbudet gir en økt valgmulighet til å fortsette i jobb og ta påbygging til generell studiekompetanse samtidig. Tilbudet vil bli gitt ved Skien videregående skole og nettbasert gjennom Notodden videregående skole. Opplæringens varighet er to år, og vil foregå på ettermiddag og kveld. De som ønsker dette tilbud søker www.Vigo.no via lenken voksenopplæring eller realkompetanse.  

Påbygg til generell studiekompetanse på dagtid vil tilbys på enkelte av våre skoler. De som ønsker det, søker i www.Vigo.no via lenken videregående opplæring i skole/bedrift.

Søknadsfrist:Fortløpende inntak,men: Det vil gå fra 1 til 6 måneder før du får tilbud. De fleste tilbudene starter i august. Skal du være sikret oppstart i august, må du søke før 1. mars. Din rett til opplæring vil bli saksbehandlet før oppstart av utdanningen, kompetansen vil bli kartlagt og du vil få tilbud om en realkompetansevurdering.

Andre kurs og tiltak i samarbeid med Nav: 

Nav og Vestfold og Telemark fylkeskommune samarbeider om igangsetting av kurs for arbeidsledige og permitterte.

Se informasjon fra Nav om å fullføre utdanning her 

Se informasjon om kurs og opplæringstilbud for arbeidssøkere i Vestfold og Telemark her 

Fleksibel fagopplæring 

Fleksibel fagopplæring er en kompakt fagutdanning, som fører til fag- eller svennebrev.  Tilbudet retter seg mot de som er registrert som arbeidsledig hos Nav, og er over 19 år. Tilbudet gis i fag der det er gode jobbmuligheter. Ta kontakt med din Nav-veileder for mer informasjon.  

Opplegget kombinerer praktisk og teoretisk opplæring. Det skal være mulig å oppnå et fagbrev på tre år eller kortere, avhengig av tidligere arbeidserfaring og utdanning.  Det starter nye fag fortløpende, ut fra behovet for arbeidskraft i de forskjellige bransjene.  

Tilbud om fleksibel fagopplæring:

Ved spørsmål kan du kontakte Sølvi Nymo på solvi.nymo@telemarkfylke.no / Telefon 922 36915 

Realkompetansevurdering

De som har rett til opplæring for voksne, har rett til å få realkompetansen sin vurdert og dokumentert.

De som ikke har rett til opplæring for voksne, har rett til å få realkompetansen sin vurdert og dokumentert dersom kommunen eller Arbeids- og velferdsetaten tilrår det.

Fylkeskommunen skal sørge for at søkere som har rett til realkompetansevurdering får vurdert og dokumentert realkompetansen sin når de har søkt om inntak til videregående opplæring for voksne.

I realkompetansevurderinga skal fylkeskommunen vurdere om den formelle, uformelle og ikke formelle kompetansen til søkeren kan godkjennes som likeverdig med den kompetansen som blir oppnådd gjennom videregående opplæring. Søkeren kan få godkjent hele eller deler av fag, moduler eller skoleår. Resultatet av realkompetansevurderinga danner grunnlag for opplæringstilbudet.

Faser i realkompetansevurdering

imageue21l.png

Hvordan kan man forberede seg? 

Dersom du ønsker lærestoff, finnes det lærestoff i flere fag på ndla.no

Etter at man har søkt om realkompetansevurdering er det viktig at det foretas en egenvurdering. Egenvurderingen gjennomføres i søknaden.  Egenvurderingen gir innsikt i læreplanmålene og er en forberedelse til realkompetansevurderingen.

Hva skjer etter vurderingen? 

Man får tilsendt kompetansebevis og vedtak med resultat av realkompetansevurderingen. 

Realkompetanse som ikke er knyttet til fag i videregående skole 

De som skal søke høyskole- eller universitetsstudier på grunnlag av realkompetanse, må kontakte studiestedet. Mer informasjon finner du på www.utdanning.no  eller på www.samordnaopptak.no.

Gjelder det realkompetansevurdering til fagskole, kontaktes den aktuelle skolen. 

Realkompetansevurdering på grunnskolenivå, er det hjemkommune som har ansvaret for. 

Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring igangsettes fra og med høsten 2024

Fra og med høst 2024 vil det igangsettes modulstrukturert opplæring. Opplæringen skal ta utgangspunkt i hvilket behov de voksne i målgruppen har for å komme videre i arbeidslivet eller i videre utdanning. I Telemark tilbys det fra høst 2024 modulstrukturert opplæring i helsefagarbeider og kokk. Det tilbys modulstrukturert opplæring i salgsfaget og logistikkfaget dersom det er nok søkere.

Telemarksmodell for modulstrukturert opplæring

imageakca.png

Hvem skal ha eksamen? 

Som deltaker i videregående opplæring for voksne får man standpunktkarakter.   

Yrkesfag: Obligatorisk tverrfaglig eksamen på Vg2  

Studiekompetanse: Obligatorisk norsk hovedmål NOR1211/NOR1267/NOR1405 (norsk som andrespråk) 

Påbygg: Obligatorisk norsk hovedmål NOR1231/NOR1270 og eksamen i to andre fag  

I tillegg kan man bli trukket ut til muntlig og/eller skriftlig eksamen i alle andre fag 

Når er eksamen? 

Skriftlig eksamen for voksne gjennomføres i mai/juni eller november/desember. Informasjon om dette gis i midten av mai eller midten av november, avhengig av om man er ferdig med faget til sommer eller til jul.

Muntlig eksamen 

Informasjon om muntlig eksamen gis normalt sett to dager før eksamen, vanligvis får man en forberedelsesdag før eksamen.
På selve eksamensdagen spørres en ut av eksaminator i emner man har hatt i faget. Karakteren får en vite rett etter gjennomført eksamen.

Eksamensforberedende kurs Vg3 – (Mer informasjon kommer her om ikke lenge)

Eksamensforberedende kurs er for de som trenger ekstra forberedelse til eksamen. Her får man opplæring i å besvare eksamen, samt riktig bruk av kilder og annet.   
 
Formålet er å bli tryggere og bedre forberedt på hva den skriftlige eksamen inneholder og hvordan en bør svare. Målet er at flere skal bestå eksamen. 

Vår 2024 gjennomføres det kurs på kveldstid over fire uker. Dette er et frivillig og gratis tilbud.  
Tilbudene blir gitt med forbehold om nok påmeldte deltakere i de aktuelle fagene.

Klage

Vedtak om voksenrett og realkompetansevurdering kan påklages.
Fristen for å klage er tre (3) uker fra en har blitt kjent med vedtaket. 

Klage på avslag om rett

En klage med dokumentasjon må sendes til den som har avgjort retten. Nye opplysninger i saken vil være viktig, og ny dokumentasjon må vedlegges som kopi til klagen. Om nødvendig skal den som har avgjort retten være behjelpelig med å formulere klagen.

Etter klagen er sendt:

Dersom klagen er berettiget, får klageren et nytt vedtak i klagers favør, og saken avsluttes. 
Dersom fylkeskommunen ikke finner klagen berettiget, sendes klagen til Statsforvalteren som gjør et vedtak og meddeler dette til partene. 
Statsforvalterens vedtak er endelig og kan ikke påklages. 

Klage på realkompetansevurdering

Klagen skal sendes til den skolen som har hatt ansvaret for realkompetansevurderingen.

Hva kan det klages på?

 • Resultatet av realkompetansevurderingen
 • Formelle feil rundt realkompetansevurderingen/saksbehandlingen

Saksbehandling

 1. Skolen/instansen kan endre vedtaket til gunst for klageren. Det treffes da et nytt vedtak som sendes til klageren. 
 1. Dersom klagen ikke tas til følge, sender skolen/instansen klagen og uttalelsene fra fagkonsulent som har gjennomført realkompetansevurderingen, til saksbehandler i avdeling for videregående opplæring i fylkeskommunen. 
 1. Saksbehandler i avdeling for videregående opplæring kan endre vedtaket til gunst for klageren. Det treffes da et nytt vedtak som sendes til klageren og den instans som har foretatt realkompetansevurderingen. 

Dersom saksbehandler i avdeling for videregående opplæring ikke mener at vedtaket bør omgjøres til gunst for klageren, skal det sendes til Statsforvalteren for behandling. Statsforvalterens vurderer klagen, gjør et endelig vedtak og sender svar til klager og den instans som har foretatt realkompetansevurderingen.

Kontakt oss

Det er to veiledningssenter som man kan henvende seg til når det gjelder informasjon og veiledning om videregående opplæring og realkompetansevurdering for voksne.

Senterne er Skogmo videregående skole i Skien, og Notodden videregående skole på Notodden.

Ta kontakt på telefon: 35917015, eller på e-post:

jan.auensen@vtfk.no Skogmo vgs., telefon:408 74 768 

kjerstin.s.jonassen@vtfk.no Skogmo vgs.

lars.halvor.simones@vtfk.no Notodden vgs., telefon:934 54 301

torodd.moen@vtfk.no Notodden vgs.

 

Søke om stipend og lån 

Voksne kan søke om lån og stipend fra Lånekassen. Lånekassens sider her

Nyttige linker

Informasjon om utdanning vilbli 

Informasjon om  utdanning 

Karrieresenteret Telemark 

Utdanningsdirektoratet om  Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering  

Se ulike veier frem til fag-/svennebrev og yrkeskompetanse https://utdanning.no/fagbrev/#/

Se mer informasjon om Realkompetansevurdering – Erfaringen din er viktig! | Utdanning.no

 

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 08.05.2024 kl.13:53