Foreldremøter høsten 2023

Livsmestring er et av Vestfold og Telemark fylkeskommunes overordnede mål innenfor skole. Elevenes læring og trivsel på skolen er avgjørende for å nå dette målet. Samarbeid med foresatte er viktig i dette arbeidet.

Skogmo videregående skole inviterer herved til foreldremøter tirsdag 17. oktober.

VG2 felles -       17.30 - 18.00
VG2 klassevis - 18.00 - 19.00

VG1 felles -       18.15 - 19.30
VG1 klassevis - 19.30 - 20.30

Aktuelle samarbeidspartnere deltar også.

Vi håper at så mange som mulig kan komme.

Vel møtt!

Publisert:

02.10.2023

Oppdatert:

20.03.2024 kl.13:39