Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen

I 2024 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Telemark blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

Formål med undersøkelsen

• Gi ungdom mulighet til å fortelle lokalpolitikere og
myndigheter hvordan det er å vokse opp i dag.
• Gi kunnskap som kan brukes i kommunens og
fylkets arbeid med å gjøre oppvekstsituasjonen til
ungdom bedre.
• Skaffe forskningsdata for å få mer kunnskap om
unges oppvekstsituasjon lokalt, nasjonalt og over tid.
 

Få mer informasjon om undersøkelsen her

Publisert: 15.02.2024 Oppdatert: 20.03.2024 kl.13:39