Velkommen til skolestart 2023

Hjertelig velkommen til alle elever ved Skogmo videregående skole – skoleåret 2023/2024

Oppmøte

Første skoledag etter sommerferien er mandag 21. august

 • Kl. 10.00 for vg1 (hovedinngang)
  Kl. 12.00 for vg2 og vg3

 

Oversikt over Skogmo området.jpg

Inntaket til videregående skole

 • 8. juli er førsteinntaket til videregående skole. Svarfrist er to uker.
 • 5. august er andreinntak

Klasser og grupper

 • Klasser vil få endringer i sammensetning helt frem til skolestart
 • Det vil ikke være mulig å bytte klasse de nærmeste ukene etter skolestart. Det er avdelingsleder som vurderer og avgjør om det er tungtveiende grunner for å bytte klasse etter de første tre ukene.

Lånekassen

Alle elever får utstyrsstipend fra Statens lånekasse. Dette må du selv søke omwww.lanekassen.no

Skoleskyss

Bor du mer enn 6 km fra skolen, kan du søke om gratis busskort på www.telemark.no/skoleskyss.
De som har busskort fra ungdomsskolen eller fra tidligere år, skal bruke det.

Elevparkering

Skolen legger til rette for moped- og sykkelparkering. Dere finner mer informasjon om elevparkering på vår nettside

PC og lærebøker

Informasjon om kontrakt for elev-pc og skolebøker. Det er viktig at du signerer kontrakten elektronisk. Dette kan gjøres før skolestart. Du finner mer informasjon ved å følge denne lenken: Vestfold og Telemark fylkeskommune - Elev-PC og leieavtale (vtfk.no)

 

Før skolestart vg1

Hvis du skal starte på videregående dette skoleåret er det noen ting du må gjøre før du møter opp første skoledag.

1. Aktivere konto - Du vil få tilsendt en sms på mobilnummer som du opplyste om da du søkte i Vigo. Følg linken på sms for å aktivere din konto i VTFK.

2. Elev-PC og skolebøker - Før du starter på skolen må du sammen med foresatt gå inn på https://elevkontrakter.vtfk.no/ for å signere kontrakt for PC og skolebøker. (Konto må være aktivert for å kunne logge inn.) Er du under 18 år må en foresatt signere digitalt. Det er også her man betaler for PC. 

 

Skogmo vgs er en VIP-skole!

VIP er en forkortelse for «Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen». Dette betyr at vi har en konkret plan for at din skolehverdag skal oppleves på en trygg og god måte. På Skogmo gjennomfører vi VIP - Snakk om det og VIP - makkerskap!

VIP - Snakk om det for vg1 elever har som mål å bidra til at elever blir mer bevisst sin psykiske helse og hvordan de kan ta vare på den.

VIP-makkerskap handler om å skape et inkluderende klasserom og et godt læringsmiljø i alle klasser og skal bidra til:

 • en god overgang fra ungdomsskole til videregående skole
 • at du blir kjent med flere i klassen
 • et tettere og tryggere klassemiljø tidlig
 • å skape gode arbeidsrelasjoner som bidrar til økt læring

Du og dine foresatte oppfordres til å lese mer om VIP på hjemmesiden!

 

Ved spørsmål, ta kontakt med skolens sentralbord 35 91 92 00.

 

Vi gleder oss til å møte deg til skolestart 2023.

Publisert: 11.08.2021 Oppdatert: 06.07.2023 kl.13:16