Finansministerbesøk


Publisert:

08.12.2020

Oppdatert:

28.08.2023 kl.08:43

3. klasse ved Vest-Telemark vidaregåande skule har hatt virtuelt besøk av finansministeren tysdag 8. desember

I dag har vi hatt digitalt møte med Finansminister Jan Tore Sanner 🙂

Besøket var på Zoom og dei gav innspel til den nye perspektivmeldinga.  

 
Tusen takk til dyktige elevar i VG3 studiespesialisering, som kom med gode innspel!
Elevane hadde tankar og tilbakemeldingar om både fråfall i vidaregåande, å få fleire i arbeid, klimapolitikk og digitalisering.
Så stolt av å kunne dele elevane våre med Finansdepartementet i eit par timar! Og me håpar sjølvsagt at dei kan få sette sitt preg på den nye meldinga.

Perspektivmeldingen 2021

I forbindelse med at regjeringen vinteren 2021 legger frem Perspektivmeldingen, er finansminister Jan Tore Sanner ute på en digital turné for å møte norske elever, organisasjoner og bedrifter. Perspektivmeldingen handler om hvilke utfordringer vi som bor her i Norge kommer til å møte i fremtiden – og hva vi må gjøre for å løse dem. Dette angår i høyeste grad dagens elever, og vi ønsker derfor å få deres innspill til meldingen.

 

Her er lenke til forrige perspektivmelding, som ble lagt frem våren 2017. På denne nettsiden ligger det også en video og noen presentasjoner, som gir et innblikk i hvordan forrige melding var.

 

Vårt ønske for opplegg i klasserommet

1. Finansministeren holder en kort innledning som gir elevene et felles grunnlag for å diskutere utfordringene Norge står overfor.  Ca. 15 minutter.

2. Diskusjon i plenum. Diskusjonen rammes inn av finansministerens presentasjon og fire diskusjonstemaer som elevene har fått utdelt på forhånd. Faglærer bistår med å veilede elevene underveis. Ca. 45 minutter.

3. Skriftlige innspill til Perspektivmeldingen 2021 sendes til Finansdepartementet i etterkant av besøket.

              

Diskusjonstemaer

Tema 1: I 2020 fullfører nesten 8 av 10 elever videregående opplæring. Hvorfor er det viktig at flere fullfører og består videregående opplæring? Hvordan kan vi få flere til å fullføre videregående opplæring?

 

Tema 2: Norge er det landet i OECD som har flest på uføretrygd og sykelønn. Hvorfor er det en utfordring? Hvilke tiltak ville dere foreslått om dere skulle fått flere i jobb?

 

Tema 3: Klimagassutslippene har gått ned de siste årene, men vi er fortsatt et stykke unna å nå klimamålene. Hvordan skal verden og Norge få ned klimagassutslippene? Og hva kan du bidra med selv?

 

Tema 4: Norge er blant verdens mest digitaliserte land. Er det noen områder der du mener at man bør bruke digitale verktøy mer eller bedre? For eksempel i skolen?

 

Formål og struktur for innspill:

  • Elevene får selv ansvar for å strukturere og skrive ned innspill som i etterkant sendes på epost til Finansdepartementet.
  • Innspillene samles i bokser i Perspektivmeldingen 2021.