Velkommen til første foreldremøte 23-24

Innkalling til foreldremøte

Publisert:

28.08.2023

Oppdatert:

28.08.2023 kl.09:16

Vi inviterer til foreldremøte på Vest-Telemark vidaregåande skule

I år også med invitasjon til Open skule frå kl. 15.30 (sjå program til høgre).

 

Foreldremøtet har fellessamling i kantina 18.00:

  • Presentasjon og informasjon om skulen og skulekvardagen v/rektor
  • Presentasjon av personar  og roller de kan ha nytte av å kjenne til
  • Informasjon om stipendordning o.a. v/ karriererettleiar

På klasseromma frå ca. 18:45:

  • Møte med kontaktlærarar
  • Informasjon om fag og anna som gjeld dei ulike klassene

Klasse

Kontaktlærar

Klasse

Kontaktlærar

1STS

Emilie Asplin

2SSA/REA

Siri Myklebust

1 EL 

Odin Wigdahl

2AMKA

Tor Aage Dale

1 TIP  A 

Lars Eilev Høgset Damkås 

2KJØA

Kristian Øvrekleiv

1 TIP  B

Lars Inge Lauvdal

2BAUA

Britt Rønningen

1 HO   

Kristine Karlsen

2HEAA

Lene Timland

1, 3 TO

Monica Borgen

2ELEN

Atle Timland

2 TO

Emil Filingsnes

1KOM

Jelena Merkourieva