Nyttekjøretøy gml

Nyttekjøretøy er ofte parkert langs vegen i forbindelse med inspeksjoner, arbeid på anlegg eller lignende. Premissene for designet er derfor å få godt synlige biler. Logoen er stor og fargene reflekterende. Det øker både synlighet og sikkerhet.
Foto: Foto: LeManna/iStock/Getty Images Plus

OBS! Skissene på siden her kan bli justert. Oppdatering kommer i januar 2024.

Dekoren er basert på grunnform 1

  • Sammenstilling av de to halve formene fra våpenskjoldet
  • Primærfargene i reflekterende materiale som gir god signaleffekt
  • Spillet mellom disse to fargene forsterker det visuelle konseptet dualitet

visuals-nyttekjoretoy2.png

visuals-nyttekjoretoy3.png

visuals-nyttekjoretoy4.png

Hvis det er behov for mer synlig markering på panser, kan profilelementer brukes i stedet for logo. I slike tilfeller brukes de grafiske elementene som på bakside.

Logo i stripe

I originalene er det forhåndsdefinert tre størrelser på sirkel med logo. Størrelsen produsenten velger avhenger av biltype. Uansett størrelse på logo skal stripen med rødt og gult ha faste proporsjoner så langt det lar seg gjøre.

OBS: Hvilke proporsjoner dekoren skal ha vurderes etter biltype. Skissene under er eksempler på ulike størrelser.

visuals-nyttekjoretoy5.png

visuals-nyttekjoretoy6.png

Skisser

visuals-nyttekjoretoy7.png

Kassebil fra siden

visuals-nyttekjoretoy8.png

Kassebil fra siden i mørket

visuals-nyttekjoretoy9.png

Bil forfra

visuals-nyttekjoretoy10.png

Bil bakfra

visuals-nyttekjoretoy11.png

Bil bakfra i mørket

visuals-nyttekjoretoy12.png

Personbil fra siden

Bilde kommer

Bilde kommer

Dekor på lys (venstre) og mørk bil (høyre).

Last ned mal

Profilering på nyttekjøretøy VTFK – Vektorisert underlag Obs! Grafikk for VTFK, oppdatert fil kommer

Publisert: 11.08.2023 Oppdatert: 31.01.2024 kl.13:49