Skilt-ny

Denne siden viser generelle retningslinjer for skilt. Last ned PDF av utvendig skiltprogram for mer detaljerte beskrivelser.

Utvendige skilt

 • Utvendig skilt har et detaljert skiltprogram, last ned PDF nederst på denne siden.
 • Skiltene skal oppfylle krav om universell utforming og andre formelle krav, for eksempel synlighet for nødetater.
 • Logoer skal brukes på fasade.
 • Logo bør brukes på informasjonstavler / tilvisningsskilt / ved inngang. Dersom inngang og velkomst er i nær tilknytning til fasadelogo trengs ikke logo.
 • Logo skal som hovedregel brukes i originalfarger på utendørsskilting. På lys bakgrunn er teksten svart (positiv), på mørk bakgrunn er teksten hvit (negativ). Bruk av andre logooriginaler må godkjennes av seksjonsleder for kommunikasjon.
 • Logo på glassdører kan være ensfarget (vindusdekor).

visual-skilt-vtfk-teglstein.png

Innvendige skilt

 • Innvendig skilt har ikke eget skiltprogram – følg generelle regler om typografi og logobruk.
 • Skiltene skal oppfylle krav om universell utforming og andre formelle krav, for eksempel synlighet for nødetater.
 • Logoer trenger ikke å bli brukt på innvendige skilt som oversikt, rom- og dørskilt, veivisere og lignende.
 • Fylkesvåpenet kan brukes som dekor.

visuals-inneskiltkollage.png

Typografi på skilt

Barlow fra Google Fonts brukes gjennomgående i skiltprogrammet. Barlow Bold brukes på overskrifter og frittstående bokstaver på bygg. Medium brukes på henvisningstekst sammen med ikoner eller piler. Barlow Regular brukes på øvrig tekst.

nokkelelementer-typo.png

Les mer om typografi på skilt her.

Materialbruk og farger

I skiltprogrammet er aluminium (lys sølvfarge) standard skiltmateriale. På denne og andre lyse flater brukes logo i farger og svart tekst. På svarte og mørke bakgrunnsfarger brukes hvit tekst. Pass på at det blir god kontrast og lesbarhet.

Skilt i metallisk materiale.

Skilt i hvitt materiale, eller navigasjon montert direkte på vegg.

Skilt i navigasjonsfarge.

 

Skilt i rustikk materiale, eller navigasjon montert direkte på vegg.

nokkelelementer-farger.png

Logo på skilt

visual-skilt-vtfk-logo.png

Skilt med hovedlogo

Som hovedregel brukes midtstilt hovedlogo på fasade. Den bør også brukes på informasjonstavler / henvisningsskilt / skilt ved inngang. Hvis inngang og velkomst er i nær tilknytning til fasadelogo trengs ikke hovedlogo ved inngangsdør.

visual-skilt-virksomhet-logo.png

Skilt for skoler og tannklinikker

Logo for virksomheter (fylkesvåpen + navn) er skolene og tannklinikkenes visuelle signatur og identitetsbærer. Fylkesvåpenet står alltid sammen med virksomhetens navn. «Telemark fylkeskommune» (fra hovedlogoen) skal ikke stå sammen med virksomhetens navn.

Bruk logooriginaler

Lag aldri dine egne tilpassede logoversjoner, bruk utarbeidede logooriginaler.

Plassér aldri sektor- eller seksjonsnavn, slagord eller annen tekst inn som en del av selve logoen eller sammen med fylkesvåpenet. I komplett, utvendig skiltprogram defineres det tillatte sammenstillinger av logo og navn på avdeling, sektor eller seksjon.

Logo på ulike materialer

Hovedlogo skal som hovedregel være i farge på skilt og bygg. Bakgrunn og belysning avgjør om det skal være svart eller hvit tekst. Synlighet er viktig.

visual-skilt-vtfk-material-a.png

Logo i farge på lyst materiale, her med børstet aluminium som eksempel.

visual-skilt-vtfk-material-b.png

Logo i farge på materiale, lys tekst fordi bakgrunnen er mørk. Teksten kan være hvit eller i metallisk materiale, for eksempel børstet aluminium.

I noen tilfeller er det ikke ønskelig å bruke farger. Eksempler på slik bruk er der vår logo står sammen med andre logoer i ensfarget svart eller hvitt, eller av hensyn til arkitektur og omgivelser. Logoen kan da unntaksvis brukes i ensfarget svart eller hvit. Bruk av disse originalene må godkjennes av seksjonsleder for kommunikasjon.

Standard skiltoppsett

visuals-typo-skilt-hovedlogo.png

visuals-typo-skilt-virksomhet.png

Navnelinje – for spesialtilpassing på bygg

Lange og smale formater vil kunne kreve en løsning med fylkesvåpen og tekst på én linje for god synlighet. Dette er ikke standard logo og skal brukes kun i tilfeller der det er nødvendig.

Bildet under viser et eksempel på riktig bruk av navnelinje hvor vi ser at standard logo ville blitt for liten. Inngangspartiet skal sees på lang avstand.

Bildeeksempler kommer – fylkeshus + Skien tannklinikk

Ikoner

nokkelelementer-ikoner.png

 

Dekor

Fylkesvåpenet skal som hovedregel være i farger når det brukes som logo på skilt. Skal det være et dekorelement kan det opptre i ensfarget utgave eller fysisk materiale. Fylkesvåpenet kan være heldekket, eller med omriss. Eksempler på ulike utførelser er sandblåst folie, metallisk utfresing eller lakkert vannmerke.

visual-fylkesvapen-dekor-2.png

visual-fylkesvapen-dekor-3.png

visual-fylkesvapen-dekor-4.png

Monteringsprinsipper

(kommer)

Last ned montasjebeskrivelser nederst på siden.

Last ned skiltprogram

 • Montasjebeskrivelser
 • Utvendig skiltprogram
 • Ikoner til utvendig skilt

Publisert: 18.04.2023 Oppdatert: 08.12.2023 kl.08:20