Invitasjon/program

Her er layoutmaler for oppsett av invitasjoner og program. Skissene viser noen av mulighetene – det er flere eksempler i malen du laster ned.

PS! Denne malen er for grafikere og krever egen programvare, men vi har også mal for plakater i PowerPoint.

Ensidig invitasjon/program

Maloppsettet har brukt fargen «xx», men alle fargene fra paletten kan brukes.

Bilder kommer

Flersidig invitasjon/program

Bilder kommer

Last ned maler

Designmal for grafikere

Filene krever Adobe InDesign, og kjennskap til programmet. Gjør deg kjent med retningslinjer for bruk av Telemark fylkeskommunes visuelle profil før du begynner arbeidet. Du må installere fontene Nunito og Nunito Sans før du åpner filene.

  • Invitasjon/program – Virksomhetslogo – InDesign.pdf
  • Invitasjon/program – Virksomhetslogo – InDesign.zip

 

Publisert: 15.05.2023 Oppdatert: 10.12.2023 kl.15:16