Elevundersøkelsen

Kjære foresatte,

Vi ønsker å informere dere om den årlige Elevundersøkelsen som gir elevene mulighet til å uttale seg om læring og trivsel ved skolen. Undersøkelsen er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1, og gjennomføres i høstsemesteret. Skogmo vgs har valgt å gjennomføre undersøkelsen på alle trinn.

Deltakelse i undersøkelsen er frivillig, og elevene kan velge å ikke svare på enkelte spørsmål. Svarene er anonyme uten navn eller personnummer, for å sikre elevenes personvern. Ved små skoler kan det likevel være en teoretisk risiko for gjenkjennelse, men strenge regler forhindrer identifisering i resultatene.

Skolen, kommunen og staten bruker svarene for å forbedre skolemiljøet og trivselen. Resultater vil bli lagt ut på skolen hjemmeside i løpet av februar.
Utdanningsdirektoratet sikrer forsvarlig lagring og bruk av data, som også kan benyttes til forskning.

Her finner du utfyllende informasjon på flere språk om formålet med undersøkelsen og hvordan personopplysningene som samles inn blir behandlet. 

 

Med vennlig hilsen,

Skogmo vgs

Publisert:

10.11.2023

Oppdatert:

20.03.2024 kl.13:39