Opplæring innenfor kriminalomsorgen

Skogmo videregående skole er ansvarlig for Opplæringen innenfor kriminalomsorgen (OIK) iTelemark fengsel, Skien avdeling og Kragerø avdeling. Vi har også ansvar for opplæringen i Oppfølgingsklassen Slusa som ligger i Skien.

OPPLÆRING I FENGSEL:

Skien fengsel
er høysikkerhetsfengsel for mannlige innsatte, med 82 plasser.
Kragerø fengsel er et høysikkerhetsfengsel for kvinnelige innsatte, med 18 plasser.

Den som soner i et norsk fengsel, har samme rettigheter til opplæring som man ville hatt utenfor murene. Skolen har undervisning både på grunnskolenivå og videregående nivå.
Det er undervisning i fellesfag og yrkesfag, noe avhengig av mulighetene/verkstedene i det enkelte fengsel.
Vi legger til rette for opplæring for alle som vil, så langt det er plass.

 

OPPLÆRING UTENFOR FENGSEL:

Oppfølgingsklassen Slusa
er et tilbud til voksne som ønsker tett oppfølging av skolefag og hjelp til å mestre hverdagen.

Målgruppa er personer som:

  • Soner fengselsstraff i form av elektronisk kontroll eller annen §16-soning
  • Soner fengselsstraff i institusjon (§12)
  • Er prøveløslatt med eller uten vilkår
  • Har sonet ferdig fengselsstraff
  • Er dømt til Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)
  • Er dømt til samfunnsstraff

Høsten 2021 har vi flyttet inn i nye lokaler i Dir. Smidths gate 6 i Skien
(på Klosterøya). Kontakt oss på telefon: 46 90 17 56.

http://www.utvei.no/tilbakeforing/oppfolgingsklasser

Skolen har karriereveileder i begge fengsler og i oppfølgingsklassen Slusa.

 

Kontaktperson:

Tone Leine Brekka
Avdelingsleder Opplæring innenfor kriminalomsorgen (OIK)
Tlf.: 33207710 / 40221465
tone.leine.brekka@tfk.no

Publisert:

02.11.2021

Oppdatert:

02.11.2021 kl.14:18

Tone Leine Brekka

Avdelingsleder OIK

tone.leine.brekka@vtfk.no

40221465

33207710