Hva er Elevundersøkelsen og hvorfor gjennomfører vi den?


Publisert:

10.11.2022

Oppdatert:

20.03.2024 kl.13:39

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.

Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Resultater fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv.

Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. Svarene kan ikke spores tilbake til enkeltelever. Skolen tilrettelegger for at alle klasser gjennomfører undersøkelsen i perioden 14.november – 16.desember 2022.

 

Mer informasjon om Elevundersøkelsen, på norsk og flere språk, finner du ved å klikke på følgende lenke, under punktet «Dette skal dere informere om»

Administrere brukerundersøkelser i skole og voksenopplæring (udir.no)