Kontroll på bussene


Publisert:

12.05.2021

Oppdatert:

20.03.2024 kl.13:39

Informasjon til elever og foresatte.

Hver dag velger fire av ti passasjerer å reise med lokalbussene uten billett i Vestfold og Telemark.

Vi strammer derfor ytterligere inn og vil gjennomføre flere kontroller i nær fremtid. Reisende som i forbindelse med kontroll ikke har gyldig billett ved påstigning, vil nå få gebyr. Det er derfor viktig å sørge for at alle elever som har rett på skoleskyss har med seg sitt skolekort på alle reiser til og fra skolen. For elever som ikke har rett på skoleskyss, men som tar bussen må alltid sørge for å ha gyldig billett før påstigning.

Gebyrsatser:

Voksne som er 18 år og eldre må betale 900 kroner, dersom de gjør opp på stedet. Hvis de utsetter betalingen, vil snikingen koste 1.100 kroner.

De som er 15-17 år må betale 900 kroner, uansett oppgjørsform.

Barn under 15 år som ikke har gyldig billett, kommer ikke til å få gebyr, men vekterne vil registrere personalia.

Barnets foresatte kommer deretter til å få et brev fra oss med informasjon om hendelsen.

For å ikke få gebyr må foresatte og elever sørge for at den reisende alltid har gyldig billett/skolekortet med seg før påstigning.
Ha alltid billetten klar og sørg for å ha nok strøm på mobilen gjennom hele reisen om du har billetten på den.

Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål om skolekort. Har du andre spørsmål kontakt gjerne vårt kundesenter for kollektiv på telefon 33 30 01 00.

Team skoleskyss - samferdsel, miljø og mobilitet