Nå lanserer Vestfold og Telemark fylkeskommune, Elevsida


Publisert:

21.10.2020

Oppdatert:

20.03.2024 kl.13:39

Nå lanserer Vestfold og Telemark fylkeskommune, Elevsida!

 

Elevsida gir elever i videregående skole tilgang på videoklipp, stegvise instrukser og annen informasjon om løsninger på dagligdagse IKT-utfordringer og bruk av Teams og Office365-verktøyene.

Elevsida er elevenes versjon av lærernes digitale opplæringsressurser på Innsida, og er utviklet i samarbeid mellom lærere og seksjon for Pedagogisk støtte og utvikling. Vi håper dette vil være et bidrag til skolenes arbeid med å øke elevenes digitale kompetanse, og vil oppdatere de digitale ressursene fortløpende gjennom skoleåret. Vi setter pris på innspill og tilbakemeldinger fra dere.