Skogmo vgs er en VIP-skole


Publisert:

14.01.2021

Oppdatert:

20.03.2024 kl.13:39

Hvert år gjennomfører vi Skoleprogrammet VIP for vg1 og VIP -Makkerskap.

VIP Snakk om det gir informasjon og veiledning om hva som kan bidra til en god psykisk helse og gjennomføres for alle vg1 elever.  Les mer: https://vestreviken.no/vip-psykisk-helse-i-skolen

 

VIP- makkerskap er en praktisk metode som benyttes i klasserommet. Makkerskap skal bidra til å skape et inkluderende og godt læringsmiljø for elevene, og gi:

  • En mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole
  • At elevene blir kjent med flere i klassen
  • Et tryggere og tettere klassemiljø
  • Å øke elevers sosiale kompetanse
  • Å skape gode arbeidsrelasjoner som kan øke læringstrykket

 

Makkerskap handler om å øve på å være en god samarbeidspartner og kollega, og  fungerer også som en forberedelse til videre studier og arbeidsliv.  

Les mer: https://vestreviken.no/vip-psykisk-helse-i-skolen/vip-makkerskap

 

Til elevenes foresatte