Skogmo videregående skole 40 år

I 2023 er det 40 år siden Skogmo videregående skole ble etablert på Kjørbekk. Dette blir markert med jubileumsuke i uke 43. Da opplever vi glimt av 80-tallet på Skogmo. Her kan du lese litt om historien til Skogmo.
To vaskebjørner med banner 40 år
Foto: Anette T. Hauen og Simen Bech/midjourney AI

Opprettelsen av Skogmo videregående skole - historikk

Skogmo videregående skole ble opprettet 1. august 1983. Skolens første rektor var Sigmund Steenbuch. Skolen leide lokaler av Skien kommune i lokalene til Skogmo Ungdomsskole på Kjørbekkhøgda.

Fagområdene var i starten Elektro, sosial– og helsefag, tegning, form– og farge, husflid og estetiske fag, samt gruppe for psykisk utviklingshemming.

1.august 1984 ble Klosterskogen videregående skole, avd. Kjørbekk lagt under administrasjon av Skogmo videregående skole. Byggfag, automasjon og el.verk ble en del av tilbudet til Skogmo.

Ny rektor

Arne Koch ble rektor i 1994 og avd. Kjørbekk ble ledet av inspektør Karl Rolf Helgesen. Arne Koch, som var rektor på Skogmo helt frem til 31.12.13, har vært med å sette sitt preg på skolen vår. Han var en kreativ visjonær og en inspirator for både elever og lærere.

I 1988 leide skolen et bygg i Bedriftsveien som ble bygget til elektro og byggfagavdelingen.

I 1992 fikk skolen kjøpt 5,5 mål ny tomt på Kjørbekk og utvidelse av skolebyggene satt i gang. Det startet med ny betonghall med administrasjonslokaler i 2. etg. Dette ble i sin helhet bygget av skolens elever og lærere. Byggeprosjektet var særdeles vellykket og vakte positiv oppmerksomhet både hos fylkesskolesjefen og politikerne.

Fra 1. august 1997 flyttet Skogmo fra Kjørbekkhøgda til Kjørbekkdalen 11 hvor nybygget stod klart. Skolen har vokst jevnt og trutt siden oppstart. I 2002 overtok vi 6 klasser elektrofag fra Klosterskogen vgs. og i 2003 kom det 5 klasser teknisk byggfag fra Osebakken vgs.

Ombygging

I januar 2014 ble Sølvi Nymo ny rektor ved Skogmo vgs. Hun fikk ansvaret for den store ombyggingen som startet i 2016. I den forbindelse ble også TEK- avdelingen flyttet fra Hjalmar til Skogmo i helt nye lokaler i august 2017.

Behovet for mer plass øker fortsatt. De siste årene har også Grønlikroken 5 og 7 blitt leid av Funnemark Eiendom for å dekke behovet.

Fra desember 2019 fikk vi ny rektor. Morten Berg-Jensen hadde en tøff start og måtte stenge skolen bare få måneder etter han hadde tiltrådt på grunn av koronapandemien. Morten er en mild rektor som byr på seg selv i sosiale sammenhenger.

Nåtid

Skoleåret 2023/2024 tilbyr Skogmo utdanning i fagområdene elektro, bygg- og anleggsfag, teknologi- og industrifag og helse- og oppvekstfag. I tillegg er avdeling for voksenopplæring og opplæring i kriminalomsorgen tilknyttet Skogmo videregående skole, som fortsetter å vokse. Skogmo er kjent for det gode miljøet blant de ansatte, som også smitter over på elevene som går her. Dette skoleåret er vi i underkant av 1000 elever totalt på skolen og rundt 180 ansatte.

Ny maskot .jpg

Ny maskot i 2018 – Vaskebjørnen. Maskoten er laget av Bjørn-Kowalski Hansen og ble gitt til Skogmo i 2018 i forbindelse med ferdigstillelse av den store ombyggingen.  Maskoten er inspirasjon til jubileumslogoen som er laget av Simen Bech og Anette T. Hauen.

Publisert: 17.10.2023 Oppdatert: 20.03.2024 kl.13:39