Minoritetsrådgiver

Jeg heter Marjan Farahmand og er minoritetsrådgiver på Skogmo videregående skole. Mitt kontor er A010, ved elevtjenesten. 


Opplever du at friheten din er begrenset? Lever du et dobbeltliv? Er det det vanskelig å håndtere alle forventningene til deg på skolen og hjemme? 


En minoritetsrådgiver arbeider for at unge mennesker skal ha muligheten til å bestemme over eget liv. Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold.

 
Alle har rett til å være seg selv og til å fritt kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv kalles det negativ sosial kontroll. 


Minoritetsrådgivere har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp (hvem kan hjelpe deg, hvilke rettigheter har du og hva skal du gjøre for å bli tatt på alvor).


Du kan kontakte meg dersom du opplever:


• Lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
• Strenge grenser hjemme
• Opplever sterkt sosialt press og forventninger
• Synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig 
• Vold, trusler eller tvang
• Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
• Er bekymret for en reise til utlandet
• Er etterlatt i utlandet mot din vilje
• Er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over

I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr jeg også veiledning og kompetanseheving til hjelpeapparatet og skoleansatte.


Minoritetsrådgivers kontaktinformasjon

Er tilgjengelig på Skogmo vgs tirsdag til fredag fra 08-15.

tlf: 915 52 638

mail: marjan.farahmand@vtfk.no


Les mer om negativ sosial kontroll på: https://www.imdi.no/nora/

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 13.08.2020 kl.11:05