Skolens ledelse

Rektor og ledergruppe

Morten Berg-Jensen

Rektor

morten.bergjensen@vtfk.no

93443319

Thorbjørn Avsnes

Administrativ leder

thorbjorn.avsnes@vtfk.no

48213535

Torunn E. Bruun

Studieleder

torunn.e.bruun@vtfk.no

95269910

Ove Thorkildsen

Avdelingsleder pedagogisk støtte

ove.thorkildsen@vtfk.no

94472580

Avdelingsledere

Berit Iversøn

Avdelingsleder helse- og oppvekst VG1

berit.iverson@vtfk.no

99619780

Tom-Erik Forberg

Avdelingsleder elektro

tom.erik.forberg@vtfk.no

91582129

Stian Nordkvelle
Stian Nordkvelle

Avdelingsleder TEK

stian.nordkvelle@vtfk.no

97317935

Tone Leine Brekka

Avdelingsleder OIK

tone.leine.brekka@vtfk.no

40221465

33207710

Siv Dalen

Avdelingsleder helse og oppvekst VG2 / VG3

siv.johanna.dalen@vtfk.no

93216486

Roy Omsland

Avdelingsleder bygg

roy.omsland@vtfk.no

993 26 809

Tom Olav Guren
Tom Olav Guren

Avdelingsleder fellesfag

tom.olav.guren@vtfk.no

47078734

Bilde av Trine Pedersen
Trine Pedersen

Avdelingsleder pedagogisk støtte

trine.pedersen@vtfk.no

99325858