Rukjan videregående skole

I fokus

Skoleelev foran pc.

Foreldremøter og utviklingssamtaler i uke 15

Velkommen til klassevise foreldremøter 09.04, og tilbud om utviklingssamtaler i uke 15

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.