Utvekslingsår i utlandet

Informasjonsside for deg som ønsker et utvekslingsår i et annet land mens du er elev i videregående opplæring.

Fylkeskommunen ønsker å fremme internasjonalisering, både for yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram, og så langt som mulig godkjenner vi utenlandske studier som er likeverdige med norsk utdanning.

Planlegger du å gå på skole i utlandet? Det er mye du må gjøre, både før, under og etter et utenlandsopphold. Snakk med skolen din så snart som mulig dersom du planlegger å gå på skole i et annet land. De kan veilede deg i hvilke rutiner og regler som gjelder for deg.

Slik går du frem hvis du ønsker å ta Vg2/Vg3 i et annet land

Før du reiser
 1. Du søker om utvekslingsår i utlandet hos godkjente utvekslingsorganisasjoner:
  Se egen liste over godkjente utvekslingsorganisasjoner.
 2. Du må søke skolen du går på om en forhåndsgodkjenning. Skolen din i Norge vurderer om utvekslingsåret ser ut til å tilfredsstille kravene til å fortsette på neste nivå når du kommer hjem. Dersom vilkårene er oppfylt får du en forhåndsgodkjenning.
  Søk om forhåndsgodkjenning i digitalt skjema. 
 3. Du søker skoleplass på Vigo.no på vanlig måte. Dette er en sikkerhet dersom planene dine skulle endres og du allikevel ikke kan reise. Frist 1. februar for lærekandidater og 1. mars for skoleplass og læreplass.
  Søk om skoleplass på vigo.no.
 4. Elever som reiser på utveksling gjennom godkjente utvekslingsorganisasjoner, kan ha rett til utdanningsstøtte fra Lånekassen. Du søker om lån/stipend frå lånekassen i mai/juni. Søknadsskjema ligger ute etter 17. mai.
  Les om stipend/lån på Lanekassen.no
 5. Du må gi beskjed til inntakskontoret i fylkeskommunen at du skal være vg2 eller vg3 i utlandet.
  Send en e-post til inntakskontoret
I løpet av utvekslingsåret
 • Om det blir endringer i godkjent plan for utvekslingsåret, må du ta kontakt med skolen i Norge slik at dere kan diskutere konsekvensene av endringene.
 • Du må søke skoleplass på Vigo.no på vanlig måte for neste skoleår/nivå. Fristen er 1. februar for lærekandidater og 1. mars for læreplass og skoleplass.
 • Husk å få med deg dokumentasjon på hvilke fag du har hatt, timeomfang og karakterer, i tillegg til karakterskala. Dokumentene må ha stempel og signatur og være på engelsk eller norsk.
Når du kommer hjem
 • Du må ha bestått alle fag i den utenlandske opplæringen dersom du skal søke om godkjenning av hele utvekslingsåret.
 • Utvekslingsåret året må være likeverdig med, eller mer omfattende, enn Vg1 eller Vg2 i Norge.
 • Du må kunne dokumentere at den opplæringen du har fra utlandet har vært slik at kan fortsette på neste nivå i Norge. Dersom du ikke kan dokumentere dette, må du ta disse fagene som privatist høsten etter at du har kommet tilbake til Norge.
 • Søk om godkjenning av utvekslingsår i utlandet i digitalt skjema.

Publisert: 09.10.2023 Oppdatert: 07.11.2023 kl.09:49