For deg som er lærling eller lærekandidat

4f4b4be3-1119-4022-9af2-18daf4a04af9.jpg

Foto: Runar Dalen, Anleggsmaskinen

 

Selv om situasjonen din kanskje ikke passer helt i noen av boksene på denne siden, er det likevel hjelp å få. Vi har ressurser som kan bidra hvis du har utfordringer som påvirker læretiden din. 

Mangler du karakter eller vurdering i fag for å få fullført teori? Du er ikke alene. Kontakt skolen du har gått på for å be om et undervisningstilbud, eller for å få oversikt over hvilke andre alternativer du har.

Hvis du har spørsmål om fagbrev, kan du lese mer på siden opplæring i bedrift.

Kontakt Fagopplæring

E-post: fagopplaring@telemarkfylke.no

Telefon: 35 91 70 00

Hvem jobber i fagopplæringen?

 

Strever du med norsk?

Det finnes tilpasset opplæring og tilbud for minoritetsspråklige lærlinger som trenger hjelp til å lese, skrive og kommunisere på norsk.

Les om hvordan du kan gå frem

Har du spørsmål om retningen du har valgt?

Les mer om karrieresentrene og ta gjerne kontakt for å vurdere mulighetene dine videre.

Karrieresenter Vestfold og Telemark

Elev- og lærlingombud

Magnus Bekkevold
magnus.bekkevold@telemarkfylke.no
Mobil: 467 91 845
Kontor på fylkeshuset i Skien
tlf. 35 91 70 00

PP-tjenesten (PPT)

PP-tjenesten er en rådgivingstjeneste som kan gi veiledning til hjemmet, eleven, lærling/lærekandidat, skole, bedrift eller opplæringsinstitusjonen når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring.

Kontakt oss:

E-post: post-ppt@vtfk.no

Telefon: 35 91 86 80

 

Postadresse:

PP-tjenesten

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Postboks 2844

3702 SKIEN

 

Besøksadresse Skien, Team Sør

Kongens gate 9

3717 SKIEN

 

Besøksadresse Tønsberg, Team Nord

Nordbyen 40 

3111 TØNSBERG

Oversikt over team, PP-rådgivere og kontakinformasjon