For deg som strever med norsk språk

Er du under 24 år og elev i videregående skole? Har du et annet morsmål enn norsk eller samisk? Strever du med å lese, skrive og kommunisere på norsk? Ta kontakt med rådgiver på skolen din, du har mange muligheter for hjelp!
To mennesker ved en vegg

Tilpasset opplæring

Som ny elev skal du bli kartlagt i norsk ved oppstart. Det er for å se om du kan nok av språket til å følge undervisning i alle fag og fullføre videregående opplæring.

Om kartlegginga viser at du trenger hjelp, vil en rådgiver vurdere ulike tilrettelegginger med deg.

Vi anbefaler sterkt at du tar imot hjelpa skolen tilbyr deg. Men om du først har takket nei, kan du ombestemme deg så lenge du er elev ved skolen.

Dersom du går på yrkesfag

Mange elever har det travelt med å bli ferdig med skolen, men det vil lønne seg å bruke den tiden du trenger for å lære det bedriftene forventer at du skal kunne. Ellers kan det bli vanskelig å få plass som lærling eller lærekandidat.

Skolen kan også tilrettelegge mer for deg enn det en bedrift kan. For eksempel har du ikke rett til særskilt norskopplæring i læretida. Derfor bør du vente med å gå ut i lære dersom skolen anbefaler det.

I tillegg har mange bedrifter krav til ansattes muntlige og skriftlige språk, og det er ikke alltid nok å ha bestått norskfaget. Det betyr at det vil være lettere å få tilbud om jobb etter læretida dersom du leser, skriver og snakker godt nok norsk.

Dersom du går på studieforberedende

Har du planer om å studere etter videregående bør du vite at på universitet/høyskole stilles det ganske strenge krav til lese- og skriveferdigheter, og til å kunne beherske et akademisk fagspråk.

Det er derfor viktig at du tar imot særskilt språkopplæring og andre tilrettelegginger du kan ha rett til i videregående skole. Du kan også ha rett til fritak for vurdering med karakter og eksamen i sidemål.

Som elev med fremmedspråklig bakgrunn kan du også bytte ut ett av programfaga, dersom du trenger mer tid til opplæring og fordypning i norsk. Du kan lese mer om det vi kaller StyrkNorsk lenger ned på siden, og snakk med rådgiver på skolen din om du trenger mer informasjon.

Ekstra tid

Det kan være fristende å bli ferdig med videregående opplæring på kortest mulig tid, men å bruke ekstra tid på å øke språkferdigheter vil mest sannsynlig lønne seg senere.

Du skal etter hvert ut i et langt arbeidsliv og de fleste av oss skifter jobb flere ganger gjennom livet. Å ha gode ferdigheter i norsk gir deg større sjanse på den jobben du helst vil ha, og bedre mulighet for å bytte jobb senere, om du skulle ønske det.

Ekstra opplæringsår

Alle ungdommer har rett til tre års videregående opplæring, men med rett til særskilt språkopplæring utvides ungdomsretten til inntil 5 år.

Ønsker du å bli bedre til å lese, skrive, forstå og kommunisere muntlig på norsk bør du benytte deg av denne muligheten.

Ett eller to år ekstra i videregående kan være en god investering i framtida hvis det betyr at du lærer mer og kan avslutte med bedre karakterer.

Gode ferdigheter i lesing og skriving er også viktig om du som voksen skulle trenge å videreutdanne deg for å øke din formelle kompetanse. Som voksen har man ikke lenger rett til særskilt språkopplæring.

StyrkNorsk - et tilbud for minoritetsspråklige som vil bli bedre i norsk

StyrkNorsk er et tilbud med tilpasset, ekstra undervisning i norsk utenom ordinær skoletid.

Tilbudet gir deg mulighet til å bli bedre til å lese, skrive og presentere muntlig på norsk - noe som er viktig i alle fag i videregående skole.

Hvem kan få dette tilbudet?

Minoritetsspråklige elever på Vg2 eller på Vg3 som ønsker å bli bedre i norsk og går på et av de studieforberedende utdanningsprogrammene:

 • Idrettsfag
 • Kunst, design og arkitektur
 • Medier og kommunikasjon
 • Musikk, dans og drama
 • Studiespesialisering

Idrettsfag, Kunst, design og arkitektur, Medier og kommunikasjon, Musikk, dans og drama, Studiespesialisering

Tilbudet erstatter et programfag

Dersom du tar StyrkNorsk får du ett programfag mindre. Snakk med rådgiver på skolen din om hvilket programfag du bør erstatte.

Hvordan gjennomfører du StyrkNorsk?
 • Du kan velge StyrkNorsk på Vg2 eller på Vg3 dersom du tar studieforberedende utdanningsprogram (Idrettsfag; Kunst, design og arkitektur; Medier og kommunikasjon; Musikk, dans og drama; Studiespesialisering).
 • StyrkNorsk er på 5 timer i uka
 • Det er undervisning to ettermiddager i uka, og noen heldagssamlinger på lørdager eller i høst- eller vinterferien
 • Opplæringa skjer stort sett på Teams og i grupper med elever fra flere skoler
 • Innholdet i undervisninga blir tilpassa elevenes behov for styrket norskopplæring.
 • Det blir ikke satt karakter i StyrkNorsk, men det blir dokumentert at du har deltatt
 • Greveskogen videregående skole har ansvar for opplæringa

Vil du vite mer om StyrkNorsk, ta kontakt med rådgiver på skolen din.

Krav til norsk på Vg3

I norskfaget på Vg3 er det forventet at du kan lese, sammenfatte lengre tekster og skrive et mer akademisk språk. Dette er ferdigheter du vil trenge uansett hva du ønsker å studere videre.

Publisert: 05.09.2022 Oppdatert: 06.03.2023 kl.10:05

Elevtjenesten

Elevtjenesten ved de videregående skolene består av flere tjenester som veileder og hjelper elever slik at skolehverdagen blir best mulig.

Ønsker du å snakke med en rådgiver, helsesykepleier eller en PP-rådgiver? Ta kontakt med elevtjenesten på din egen skole.

Bamble vgs.
Elevtjenester

Bø vgs.
Elevtjenester

Færder vgs.
Elevtjenester

Greveskogen vgs.
Elevtjenester

Hjalmar Johansen vgs.
Helsetjenester

Holmestrand vgs.
Elevtjenester

Horten vgs.
Elevtjenester

Kompetansebyggeren
Elevtjenester

Kragerø vgs.
Elevtjenester

Melsom vgs.
Elevtjenester

Nome vgs.
Elevtjenester

Notodden vgs.
Elevtjenester

Nøtterøy vgs.
Elevtjenester

Porsgrunn vgs.
Elevtjenester

Re vgs.
Elevtjenester

Rjukan vgs.
Elevtjenester

Sande vgs.
Elevtjenester

Sandefjord vgs.
Elevtjenester

Skien vgs.
Elevtjenester

Skogmo vgs.
Elevtjenester

SMI-skolen
Kontakt oss

Thor Heyerdahl vgs.
Elevtjenester

Vest-Telemark vgs.
Elevtenester