Politikk og samfunn

Fylkeskommunen er et regionalt folkevalgt forvaltningsnivå med ansvar for viktige samfunnsoppgaver som blant annet videregående opplæring, integrering, samferdsel- og næringsutvikling, kultur, folkehelse og tannhelse.

Fylkespolitikernes viktigste oppgave er å stake ut kursen framover og prioritere mellom de oppgavene som er viktige for fylkets utvikling.

Fylkestinget og fylkesordføreren er fylkeskommunens øverste folkevalgte ledelse, og velges ved kommune- og fylkestingsvalg hvert fjerde år.

 

Historisk arkiv

Her finner du en oversikt over politiske møter og saksdokumenter.

Møtekalender og saker fra Vestfold og Telemark fylkeskommune

Web-TV arkiv 2023

Web-TV arkiv 2022

Web-TV arkiv 2021

Web-TV arkiv 2020

Søk i saker fra Fellesnemnda

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.