Trenger du å bli bedre i norsk?

Illustrasjonsfoto av elever.
Det er en klar sammenheng mellom innvandreres norskkunnskaper og muligheten til å delta i det norske samfunnet. Foto: Max Emanuelson

Hjelp til språkutfordringer

Jeg sliter med å forstå norsk, og får ikke nok hjelp. Hvem kan hjelpe meg?

Vi forstår at opplæringen kan bli ekstra krevende hvis du mangler grunnleggende norskkunnskaper. For at vi skal kunne hjelpe deg på best mulig måte, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med fagrådgiver i programområdet ditt, slik at vi får begynt på prosessen med å skaffe deg hjelp.

 

Ungdomsrett

Hva menes med ungdomsrett?


Ungdomsretten gir deg som er mellom 16 og 24 år og har fullført grunnskole, rett til videregående opplæring. Du kan også ha fullført grunnskole i det landet du opprinnelig kommer fra for å få ungdomsrett. 

Du kan bruke av retten din i tre år. For yrkesfag er ungdomsretten fire år, der de to siste årene er opplæring i bedrift. Hvis du ønsker å gjøre et omvalg, altså velge et annet utdanningsprogram enn du først begynte på, har du rett til å få utvidet ungdomsretten din.

For å få utvidet ungdomsretten må du ha lovlig opphold i Norge. Dersom du er ung asylsøker har du kun rett til videregående opplæring ut det skoleåret du startet på det året du fylte 18 år.

Det er en klar sammenheng mellom innvandreres norskkunnskaper og deres muligheter til å delta i det norske samfunnet. Gode norskkunnskaper er viktig for tilgang til arbeidslivet, en av samfunnets viktigste integreringsarenaer. 

Les mer på Statistisk sentralbyrå: Språket – første skritt mot integrering

Publisert: 01.07.2022 Oppdatert: 28.12.2022 kl.13:44

Kontakt Fagopplæring

E-post: fagopplaring@telemarkfylke.no

Telefon: 35 91 70 00

Hvem jobber i fagopplæringen?