Psykisk helse

Livet går opp og ned, men det er hjelp å få hvis du eller noen du kjenner har det vanskelig psykisk.
Illustrasjonsbilde av ungdommer som sliter med tunge tanker.
Ikke vær redd for å snakke med noen hvis du har det tungt. Kanskje er det litt mindre skummelt å snakke med en venn først, og så kan dere sammen ta kontakt med en voksen. Foto: Marita Nilsen

I løpet av livet vil de fleste av oss oppleve vanskelige perioder. 

Hva kan Oppfølgingstjenesten bidra med? 

Hvis du strever med den psykiske helsen kan Oppfølgingstjenesten bistå.

Opplæringslova §13-4:

«Oppfølgingstenesta skal sikre tverretatleg samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlege instansar som har ansvar for målgruppa, og formidle, eventuelt samordne, tilbod frå ulike instansar..»

Gjør det lettere for andre å hjelpe deg

Vanlige følelser eller psykiske plager?

Vanlige følelser og psykiske lidelser kan være vanskelige å skille. Her lærer du mer om forskjellene, og om når du bør søke hjelp: Vanlige følelser eller psykiske plager?

Hvordan kan jeg fullføre opplæringen selv om jeg har psykiske plager?

Skolen har mange muligheter til å hjelpe deg til å fullføre opplæringen din. 
Det er mulig å søke tilrettelegging når du er i videregående opplæring. 

Hvem kan hjelpe meg hvis jeg er mye alene og kjenner på ensomhet?

Det er mange som kjenner på ensomhet og trenger hjelp til å finne sin plass. Dersom du deltar på et tilbud fra Oppfølgingstjenesten kan rådgiver hjelpe deg med å finne riktig tilhørighet. 

Helsestasjon for ungdom
Hvis du ønsker å snakke med noen om rusproblemer der du bor, kan helsestasjon for ungdom være et lurt sted å starte. Dette er et gratis tilbud i kommuner for ungdom mellom 13 og 20 år (noen steder opp til 24 år). Gå til din kommunes nettsider for å finne nærmeste helsestasjon.

Les om hva helsestasjon for ungdom kan hjelpe deg med

Hva kan jeg gjøre og hvem kan hjelpe meg hvis jeg havner i konflikter/blir uvenner?

De fleste konflikter handler om å bli misforstått eller misforstå andre. Det første du kan gjøre er å snakke om hvordan du har forstått situasjonen og være åpen for at andre kan forstå situasjonen på en annen måte. 

Du kan lese om vennskap på ung.no

Hvem kan hjelpe meg hvis jeg ikke har det bra hjemme?

Kontakt Oppfølgingstjenesten eller PP-tjenesten som kan hjelpe deg og/eller gi deg råd om hva som kan være lurt å gjøre videre.

Du kan lese mer om problemer hjemme på ung.no

Hvordan kan jeg få hjelp til å takle sorg?

Sorg oppleves forskjellig fra person til person, så det er ingen riktig eller gal måte å sørge på. For å finne ut hva akkurat du trenger, anbefaler vi at du tar kontakt med PP-tjenesten. 

Du kan lese mer om sorg og krise på ung.no

Hvem kan jeg snakke med om mobbing, vold, diskriminering, trakassering?

Det er nulltoleranse for mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Hvis du opplever noe av dette er det viktig å si ifra.

Les om mobbing og rettigheter på Udir.no

Kjenner du noen som sliter? Det er helt greit å bry seg!

Bli bedre kjent med følelsene dine

Publisert: 22.06.2022 Oppdatert: 11.01.2023 kl.08:33

Grubling og tankekjør

Grubling er når vi tenker på det samme igjen og igjen uten å finne en løsning.

Tankekjør er når mange tanker kommer på en gang, og gjør oss urolig eller sliten i hodet.

Les mer på ung.no om Psykisk helse og følelser

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten bistår ungdom i alderen 15-21 år som er utenfor opplæring og arbeid. 
OT jobber også frafallsforebyggende med elever og lærlinger som står i fare for å avbryte utdanning.

Sentralbord OT: tlf. 33 34 40 60

Epostot@vtfk.no 

Våre avdelinger

Avdelinger og kontaktpersoner finner du her

 

 

PP-tjenesten (PPT)

PP-tjenesten er en rådgivingstjeneste som kan gi veiledning til ungdommer, hjemmet, skole, bedrift eller opplæringsinstitusjon når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring.

Kontakt oss:

E-post: post-ppt@vtfk.no

Telefon: 35 91 86 80

 

Postadresse:

PP-tjenesten

Vestfold og Telemark fylkeskommune

postboks 2844

3702 SKIEN

 

Besøksadresse Skien, Team Sør

Kongens gate 9

3717 SKIEN

 

Besøksadresse Tønsberg, Team Nord

Nordbyen 40 

3111 TØNSBERG

Oversikt over team, pp-rådgivere og kontakinformasjon