Ansatte PPT

Sentralbord: tlf. 35 91 86 80
Ledelse

Rune Eriksen, teamleder PPT

91 69 91 69 / rune.eriksen@telemarkfylke.no

Heidi Staurheim, seksjonsleder PPT, OT og alternative opplæringsarenaer

97 15 55 33 / heidi.staurheim@telemarkfylke.no

Solveig Christensen, konsulent

91 99 48 27 / solveig.christensen@telemarkfylke.no

 

Skoleoversikt
 
  PP-RÅDGIVER TELEFON            E-POST

Bamble vgs. 

 

 

Stine K. Haughom

Per Kristian Simmerlund

91 57 48 63

98 45 39 57

stine.klebo.haughom@vtfk.no

per.kristian.simmerlund@vtfk.no

 

Bø vgs. 

Anne-Lene W. Berget

Hanne Lene Riis

41 23 55 33

92 46 39 74

annelene.berget@vtfk.no

hanne.lene.riis@vtfk.no

Hjalmar Johansen vgs. 

 - AHT avdeling

Anne-Lene W. Berget

Tone Klakegg

41 23 55 33

98 81 03 75

annelene.berget@vtfk.no

tone.klakegg@vtfk.no

Kragerø vgs.

Per Kristian Simmerlund

98 45 39 57

per.kristian.simmerlund@vtfk.no

Kvitsund vgs. 

Hans Tore Sanden

91 38 80 25

hans.tore.sanden@vtfk.no

Notodden vgs. 

Gro Synnøve Bergsland

Hans Tore Sanden

92 23 02 06

91 38 80 25

gro.synnove.bergsland@vtfk.no

hans.tore.sanden@vtfk.no

Nome vgs. 

Katharina Joyce

Ørjan Gullhaug

90 07 2911

90 50 36 17

katharina.joyce@vtfk.no

orjan.gullhaug@vtfk.no

Porsgrunn vgs. 

 

 

 

Tove Felde Rognes 

Stine K. Haughom

Tone Klakegg

91 61 08 27

91 57 48 63

98 81 03 75

tove.felde.rognes@vtfk.no

stine.klebo.haughom@vtfk.no

tone.klakegg@vtfk.no

Rjukan vgs.

Gro Synnøve Bergsland

92 23 02 06

gro.synnove.bergsland@vtfk.no

Skien vgs. 

Katharina Joyce

90 07 29 11

katharina.joyce@vtfk.no

Skogmo vgs.

Ørjan Gullhaug

Tove Felde Rognes

90 50 36 17

91 61 08 27

orjan.gullhaug@vtfk.no

tove.felde.rognes@vtfk.no

SMI

Hans Tore Sanden

Per Kristian Simmerlund

Tove Felde Rognes

91 38 80 25

98 45 39 57

97 13 42 47

hans.tore.sanden@vtfk.no

per.kristian.simmerlund@vtfk.no

tove.felde.rognes@vtfk.no

Talenthuset

Anne-Lene W. Berget

41 23 55 33

annelene.berget@vtfk.no

Telemark Toppidrett

Katharina Joyce

90 07 29 11

katharina.joyce@vtfk.no

Vest-Telemark vgs. 

Hans Tore Sanden

91 38 80 25

hans.tore.sanden@vtfk.no

Fagopplæringssaker

Hans Tore Sanden

91 38 80 25

hans.tore.sanden@vtfk.no

 

Oppdatert: 13.02.2024 kl.14:31