Arbeidsgiver

...med  hjerte for ungdom?

Talenthuset følger til enhver tid opp en «arbeidskraftreserve» på rundt 1000 unge mellom 16-30 år.Noen skal rett ut i jobb, andre skal via skole, læreplass, arbeidstrening etc.

Talenthuset samarbeider med arbeidsgivere om:

- Å finne kandidater til ledige stillinger - «rett i jobb»

- Lærlinger/læreplasser – både «ordinære» løp og ved behov for tilpassede opplegg

- Arbeidstreningsplasser

- «Jobbsmak» - fra en dag til en uke - der unge kan få prøve en jobb/arbeidsplass

Er det aktuelt for din virksomhet å samarbeide med oss på Talenthuset?

Kontakt oss:

941 54 624 (sentralbord) 

907 86 349 (daglig leder)

Publisert: 20.09.2022 Oppdatert: 21.09.2022 kl.15:17