Om Talenthuset

Talenthuset i Skien er en samlokalisering av Oppfølgingstjenesten (OT) avdeling Grenland, Kompetansesenteret og NAV Skien.

Målet med Talenthuset er at ungdom fra 16-29 år skal få en helhetlig oppfølging ut fra deres behov. 

Talenthuset skal bidra til at flere fullfører videregående opplæring og skaper grunnlag for aktiv deltakelse i samfunnslivet og varig tilknytning til arbeidslivet.

 

Organisasjonskart

Slik er vi organisert