NAV Skien

NAV Skiens ungdomsavdeling er en del av Talenthuset i Skien. Talenthuset i Skien er en samlokalisering av Oppfølgingstjenesten (OT) avdeling Grenland, Kompetansesenteret og NAV Skien.

 

Målet med Talenthuset er at ungdom fra 16-30 år skal få en helhetlig og tilpasset oppfølging ut fra deres behov.

På Talenthuset i Skien kan alle under 30 år komme for å snakke med NAV om sin situasjon og sine muligheter for jobb, aktivitet og utdanning!

NAV Talenthuset samarbeider tett med Oppfølgingstjenesten og Kompetansesenteret, og total følger vi opp ca. 1500 ungdommer sammen. Mange av dem er ikke i jobb, eller i den jobb-situasjonen de ønsker, samt ikke i utdanning. Med et tett samarbeid med Fylkeskommune i Talenthuset skaper vi muligheter for den unge til å fullføre utdanningen sin. I tillegg har vi dyktige veiledere med markedskunnskap som kan bistå deg som skal finne en jobb eller finne en god ansatt. Derfor har vi mange aktiviteter tilpasset den enkelte i huset.

Talenthuset skal bidra til at flere fullfører videregående opplæring og skaper grunnlag for aktiv deltakelse i samfunnslivet og varig tilknytning til arbeidslivet.

 To NAV ansatte foran presentasjon av CV og jobbsøknad

Ung og lite jobberfaring 

 

Les mer om NAV Skien

Publisert: 09.04.2021 Oppdatert: 29.08.2023 kl.15:31