Kompetansesenteret

Kompetansesenteret (KS) jobber med ungdom i ulike målgrupper: Elever som går Vg3 i skole (fullkompetanse og grunnkompetanse), ungdom fra Oppfølgingstjenesten (OT), ungdom fra NAV og SMI ungdom (sosialmedisinske institusjonsplasser). I tillegg arrangeres det læreplasskurs hver høst.

Elever fra Vg3

Elevene som går Vg3 i skole er ferdig med Vg2 yrkesfag, og har ikke fått læreplass/lærekandidatplass. De blir fulgt opp av instruktører og får et tilbud på verkstedene våre, og/eller praksis i en bedrift innen sitt fagfelt. Det jobbes samtidig med å finne en læreplass/lærekandidatplass.

Hvis de mangler fag fra Vg1 eller Vg2 får de tilbud om undervisning slik at de kan gå opp som privatist i faget. Målet er å gjennomføre og bestå et fagbrev/kompetansebrev.

Ungdom fra OT

Ungdom fra OT får et oppfølgingstilbud på verkstedene eller praksis i en bedrift. De følges tett opp av instruktørene og OT-rådgiverne. De kan også få tilbud om undervisning i teoretiske fag.

Det kan være ulikt innhold i tiltakene for ungdommen, alt fra sosial trening til arbeidstrening. Målet er at de skal bli klare til å gjennomføre videregående opplæring eller komme ut i arbeid.

Ungdom fra NAV

KS tilbyr også plasser på verkstedene for ungdom fra NAV. De blir fulgt opp av instruktørene og NAV-veiledere, og målet er å få dem over i andre tilpassete løp eller ordinært arbeid.

Elever fra SMI

Ungdom som kommer til KS gjennom en SMI-plass kan få ulike tilbud inne på senteret, eller de kan bli fulgt opp i et tilrettelagt tilbud i nærområdet. Målet er å gi et individuelt, trygt og tilpasset tilbud i faser av skoleløpet hvor ungdommen av ulike årsaker er forhindret fra å delta på ordinære opplæringsarenaer.

For de uten læreplass

Hver høst arrangeres et læreplasskurs for ungdom som er ferdig med Vg2 yrkesfag og som står uten læreplass. Kurset varer i 6 – 8 uker og har som mål å veilede elevene slik at de er bedre i stand til å få seg en læreplass. Noen av områdene det jobbes med er CV, søknad og intervjutrening.

Det er også søkelys på informasjon om, og kontakt med næringslivet og opplæringskontorene. Hvis ungdommen ikke får læreplass i løpet av kurset får de tilbud om Vg3 i skole.

Publisert: 09.04.2021 Oppdatert: 09.04.2021 kl.14:56