Spørsmål og svar

Her får du svar på vanlige spørsmål som mange stiller oss
Hva gjør Oppfølgingstjenesten?

Oppfølgingstjenesten skal kontakte all ungdom i målgruppen umiddelbart etter at de er tilmeldt tjenesten, og er pålagt å ta kontakt flere ganger i løpet av skoleåret. Når kontakten er opprettet skal ungdommen orienteres om tilbudet, og det skal avklares om de ønsker bistand fra Oppfølgingstjenesten.

Hvem kan benytte Talenthuset?

Talenthuset er et tilbud for ungdom mellom 16-29 år bosatt i følgende kommuner; Skien, Porsgrunn, Bamble, Siljan, Kragerø og Drangedal. 

NAV ved Talenthuset følger opp ungdom tilknyttet NAV Skien.Er du ikke bosatt i Skien tar du kontakt med NAV i egen kommune. 

Er du usikker; ta kontakt uansett! 

Publisert: 08.03.2021 Oppdatert: 02.05.2022 kl.11:11