Oppfølgingstjenesten i Grenland

Oppfølgingstjenesten (OT) arbeider for at ungdom i målgruppa (15-21 år med ungdomsrett i videregående opplæring) får tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansegivende tiltak. OT jobber frafallsforebyggende med elever og lærlinger som står i fare for å avbryte utdanning. Ansatte i Oppfølgingstjenesten skal i alt sitt arbeid legge til rette for at ungdom skal oppleve trygghet, toleranse og mestring.

Hovedmålet er å få ungdom tilbake i opplæring i skole eller bedrift. Det er også et mål om å få ungdom over i ordinært arbeid eller til andre kompetansefremmende tiltak. 

Vårt tilbud

Oppfølgingstjenesten i Telemark oppnår målene ved å tilby ungdommer i målgruppa:

  • Oppfølging, rådgivning og karriereveiledning
  • Utplassering og oppfølging på ordinære arbeidsplasser
  • Opplæring i grunnleggende ferdigheter ved Talenthuset
  • Mestringsfremmende aktiviteter
  • Tverretatlig og koordinert samarbeid
  • Frafallsforebyggende arbeid

Oppfølgingstjenesten tar kontakt med all ungdom i målgruppen som ikke har søkt videregående opplæring, har sluttet før han/hun er ferdig med opplæringen, er arbeidsledig og de som har tapt rett til opplæring på grunn av bortvisning.

OT skal være en aktiv deltaker på avklaringsmøter når elever, lærlinger eller lærekandidater står i fare for å avslutte videregående opplæring. 

 

Publisert: 09.04.2021 Oppdatert: 13.03.2024 kl.13:16