- Felles innsats for et inkluderende samfunn

Fem personer på en scene med en skjerm bak hvor det står "IMDis regionale konferanse i Telemark 2024"
Panelsamtale, med temaet «Ulike veier inn i arbeidslivet – samarbeid på tvers av sektorer», ble ledet av panelmoderator Peri Tincman Foto: Kjersti Isachsen

Av:

Lailo Merganova

Publisert:

28.05.2024

Oppdatert:

28.05.2024 kl.09:21

IMDis første integreringskonferanse i Telemark ble godt tatt imot. Det var et bredt og variert program, og mer enn 100 deltakere deltok i diskusjoner om integrering og hvordan skape et mer inkluderende samfunn.

Den 23. mai arrangerte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for første gang en regional integreringskonferanse for Telemark fylke. Konferansen ble arrangert i samarbeid med fylkeskommunen, kommuner, næringslivet og frivillige organisasjoner.

Konferansen var lagt opp som en arena for kunnskapsdialog, og til et samarbeid mellom stat, fylkeskommuner, kommuner og sivilsamfunnet for å dele erfaringer og bygge nettverk mellom aktørene på integreringsfeltet.

Samskapende sosial innovasjon

Over 140 engasjerte Telemarkinger var samlet for å se på integrering i et nytt perspektiv og lære av hverandre. Konferansen ble ledet av Ali Mohammed som er forfatter og foredragsholder.

Det var et bredt og variert program med innsiktsfulle diskusjoner og givende samtaler som ble fremmet på denne konferansen.  Lars Ueland Kobro, seniorforsker ved Universitetet i Sørøst-Norge, loset deltakerne igjennom refleksjoner og perspektiver om samskapende sosial innovasjon.

Sang med budskap om integrering

Som et fint avbrekk i konferansen opptrådde Igor Dunderovic sitt band med et budskap om integrering og en verden med verdensborgere der det er plass for alle.

- Verden har blitt mye «mindre og større» enn det vi klarer å ta innover oss, med bakgrunn i de raske endringer vi møter i dagens samfunn med ny teknologi, kommunikasjon via internett. Så det er viktig å puste ut og synge en sang for et positivt og sterkt nytt felleskap, sa Igor Dunderovic fra scenen.

Panelsamtale

I panelsamtalen «Ulike veier inn i arbeidslivet – samarbeid på tvers av sektorer» som ble ledet av panelmoderator Peri Tincman, sosialentreprenør og foredragsholder, deltok blant annet leder av hovedutvalg for utdanning, folkehelse og tannhelse i Telemark fylkeskommune, Stig Kolbjørnsen.

- Samfunnet utvikler seg med flere og flere muligheter og utfordringer. Vi må tørre å stå i det, tilpasse tiltak og verktøy, samt investere i det. Kommunikasjon, samarbeid og utnyttelse av eksisterende kompetanse er andre nøkkelord, understreket Kolbjørnsen.

Viktig møteplass

Seksjonsleder for kompetanse og integrering i Telemark fylkeskommune, Ben Ståle Leirvåg, var fornøyd med konferansen.

- Telemark fylkeskommune ser at slike møteplasser er viktig, og det tilligger rollen som fylkeskommunen har. Vi ønsker slike samhandlingsarenaer velkommen igjen, og ser frem til videre samarbeid med felles innsats for et inkluderende samfunn, sier han.

Det ble en viktig og flott dag, er tilbakemeldingene fra kommuner, konferansedeltakere fra næringslivet og frivillige i hele fylket.