Beholder dagens skoletilbud

Mann står på en talerstol i en sal hvor det er mange mennesker
Fylkestinget i Telemark diskuterte skoletilbudet 2024-2025 Foto: Anne Lisbeth Odinsen

Av:

Tom Marius Lorier Holen

Publisert:

21.11.2023

Oppdatert:

12.07.2024 kl.11:33

Fylkestinget i Telemark har vedtatt at skoletilbudet 2024-2025 blir likt som skoletilbudet i inneværende skoleår.

Det ble vedtatt i fylkestinget 21. november. 

Dermed følger fylkestinget fylkesdirektør Ketil Reed Aasgaard sin innstilling om at det ikke blir gjort endringer i skoletilbudet for neste skoleår. 

Nye Telemark fylkeskommune vil ha sitt første leveår i 2024. Det er knyttet noe usikkerhet rundt den nye fylkeskommunens økonomi. Derfor hadde fylkesdirektøren foreslått at det ikke skulle gjøres endringer i skoletilbudet som kan gi større utgifter.

Skal utrede skoletilbudet

Samtidig har fylkesdirektøren varslet at det skal gjennomføres en større gjennomgang av skoletilbudet i Telemark, hvor man vil se på fremtidige kompetansebehov, skoleskyssen og hvor egna lokaler våre videregående skoler har. Denne utredningen blir lagt frem for fylkestinget neste høst i forbindelse med skoletilbudet for skoleåret 2025-2026. 

Telemark er et stort fylke geografisk, men med lav befolkning. Det skaper noen utfordringer med elevtallet i Telemark og muligheten til å gi et bredt opplæringstilbud i alle områder. På kort sikt vil elevtallet øke noe, mens det på lengre sikt vil gå ned. Samtidig er det forskjeller innad i fylket. I Grenland øker elevtallet. Det skaper allerede utfordringer med kapasiteten på skolene i Grenland.

Utredningen av skoletilbudet vil inneholde analyser av befolkningsutviklingen i ulike regioner, næringsstruktur med behov for kompetanse og skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring.