Bli med på Samhandlingsarena for grønn industri

Tre personer sitter rundt et bord og diskuterer et papir som de ser på.
Telemark fylkeskommune inviterer til Samhandling for grønn industri Foto: Morsa Images/Getty Images

Publisert:

21.05.2024

Oppdatert:

21.05.2024 kl.15:38

Telemark fylkeskommune arrangerer konferanse om lavutslippssamfunnet i Telemark 29. mai. Alle som er opptatt og interessert i klima, natur og energi er hjertelig velkommen til å delta.

Årets samhandlingsarena for grønn industri vil se nærmere på trilemmaet - klima, natur og energi.

Hvordan opprettholde og utvikle regional verdiskaping og næringsutvikling, samtidig som vi skal omstille til et lavutslippssamfunn og ta vare på og restaurere vår natur?
 
Det vil bli en engasjerende dag med foredrag fra kompetente og aktuelle innledere. Møtet er åpent, og deltakelsen er gratis. Vel møtt !
 
Møtet finner sted i Telemarkshuset (Fylkeshuset i Skien), Torggata 18 - onsdag 29.05.2024 – kl. 08.45 – 15.00.

Program

Last ned programmet

Kl. 8.45 – 9.15, registrering og mingling
-Velkommen v/Sven Tore Løkslid, Fylkesordfører

Lavutslippssamfunnet Telemark, hvordan ser det ut og har vi nok kraft og nett?
-Klimautvalget, veivalg for klimapolitikken mot 2050 – Eirik Newth
-Nettutredningsplaner - Even Aas, Lede
-Dagens sitasjon for nett og kraft – Thea Øverli, Lede

I samspill med naturen
-Naturrisikoutvalget, i samspill med naturen – Else Hendel, WWF
-Naturhensyn i plan- og konsesjonssaker, statlige forventninger - Astrid Lie Olsen, Statsforvalteren
-Tapte naturverdier ved arealbruk - Ståle Navrud, NMBU

Balansekunst: lavutslippssamfunnet Telemark i samspill med naturen
-Lunsj med rundbordsdialog
-Debatt – Tom Erik Thorsen, Varden

Avslutning kl. 15

Fredrik Solberg Gulløy
Rådgiver
Kjetil Nørstenes
Rådgiver - miljøfyrtårnkoordinator

Meld deg på konferansen

Vil du delta på konferansen? 

Meld deg på her.

Hva er Samhandling for grønn industri?

Samhandlingsarena for grønn industri er en møtearena som sikter mot å skape et bredt samarbeid mellom aktører i regionen på tvers av teknologi og geografi. Målet er å finne løsninger for å bli en klimapositiv industriregion med god kraftbalanse. Vi legger opp til et møte i halvåret.