Enighet i Telemark - Løkslid blir fylkesordfører

Mann i dress
Sven Tore Løkslid (AP) blir ny fylkesordfører i Telemark Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Anne Lisbeth Odinsen

Publisert:

13.09.2023

Oppdatert:

13.09.2023 kl.14:09

Det er enighet om politisk ledelse og plattform i Telemark fylkeskommune. Sven Tore Løkslid (AP) blir den første fylkesordføreren i det nye fylket.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt er enige om politiske posisjoner og en plattform for nye Telemark fylke. Sven Tore Løkslid (AP) blir fylkesordfører, mens Terje Riis-Johansen (SP) blir fylkesvaraordfører.

Dermed blir Løkslid den første fylkesordføreren i det nye fylket.

- Jeg vil si at forhandlingene har gått veldig fint. Det har hele veien vært en vilje, så var det hvordan ting skulle se ut som vi måtte finne en løsning på. Jeg er fornøyd med løsningen vi sammen har kommet frem til og vi skal få til et godt samarbeid, sier Løkslid.

SV får leder for hovedutvalg for Næring, industri og klima. SP får leder for samferdsel mens AP får hovedutvalgslederne i Utdanning, folkehelse og tannhelse og Kultur, reiseliv og frivillighet.

De fem partiene som nå er enige om en plattform utgjør 21 mandater i fylkestinget, noe som gir et flertall på ett mandat.

- Det er viktig for meg å si at jeg og ser fram til å samarbeide med opposisjonen i det nye fylket. Jeg ser verdien av å få til bred og god enighet der det er mulig, sier Løkslid.

Den kommende fylkesordføreren er også tydelig på at han ser frem til å bygge den nye fylkeskommunen.  

- Nå skal vi se fremover og fokusere på Telemark. Jeg gleder meg til å samarbeide med fylkesdirektøren, organisasjonen og tillitsvalgte som jeg kjenner godt fra før. Fylkeskommunen er viktig i Telemark, og sammen skal vi ta den tydelige rollen som fylkeskommunen skal ha. Vi må ha som mål å bli den kuleste, offentlige arbeidsplassen fylket, sier Løkslid med et stort smil