Et foregangsfylke

Mann med ordførerkjedet til Telemark står ved en talerstol
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid holder årstalen til fylkestinget i Vrådal Foto: Elisabeth Gylder Vingereid

Av:

Tom Marius Lorier Holen

Publisert:

12.12.2023

Oppdatert:

12.07.2024 kl.11:33

–Sammen skal vi skape det Telemark vi er stolte av. Det sa fylkesordfører Sven Tore Løkslid i årstalen sin til fylkestinget i Telemark.

I talen tok fylkesordføreren opp de store mulighetene for Telemark fremover. Blant annet i Fens-feltet. 

–Fensfeltet er Telemarks uforløste eventyr. Et eventyr som blir mer og mer virkelig for hver dag som går, sa Løkslid.

-Vi trenger alle

I talen var Løkslid også opptatt av utenforskap blant de unge. Antallet telemarkinger som ikke har jobb, eller står i utdanning må reduseres.

Løkslid ønsker at Telemark skal være et foregangsfylke for å skape meningsfylte liv for morgendagens arbeidskraft.

–Vi trenger mastere, og vi trenger mestere. Telemark skal være et fylke som tar vare på alle, trenger alle og har plass til alle, sa Løkslid. 

Fylkesordføreren dro frem Kulturfylket Telemark og at merkevaren Telemark er unik med et stort potensialt.

Vedtok budsjettet for Telemark fylkeskommune

I fylkestinget ble budsjett for 2024 og økonomiplan 2024-2027 vedtatt etter en historisk enighet der alle partiene stiller seg bak fylkesdirektørens budsjettforslag. 

Usikre tider

2024 blir et annerledesår hvor man skal finne et riktig driftsnivå og tilpasse tjenestetilbudet til Telemark fylkeskommunes økonomi.

-Fylkesutvalget viste vilje, raushet og lederskap når de behandlet neste års budsjett. Det synes jeg fylkestinget viderefører i dag, sa fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

I en tid med usikkerhet rundt økonomien til fylkeskommunen har partiene vært enige om at det ikke er tiden for å gjøre store endringer i forslaget til budsjett fra påtroppende fylkesdirektør Ketil Reed Aasgaard.