Et historisk budsjett for Telemark

Mann i dress holder opp en ipad
Fylkesdirektør Ketil Reed Aasgard holder oppe en ipad med forsiden til budsjettet. Telemark fylkeskommune sitt første budsjett og øknomiplan er heldigitalt. Foto: Tom Marius Lorier Holen

Av:

Tom Marius Lorier Holen

Publisert:

06.11.2023

Oppdatert:

06.11.2023 kl.11:57

6. november ble prosjektleder og påtroppende fylkesdirektør Ketil Reed Aasgaard sitt forslag til budsjett offentliggjort. Det skal nå behandles politisk og vedtas av fylkestinget 12. desember.

Fylkesdirektørens forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 (Framsikt)

Utskriftsvennlig versjon av budsjettforslaget

–2024 blir et spennende år for oss. 1. januar går nye Telemark fylkeskommune på luften. Vi skal nå jobbe sammen for å videreutvikle hele Telemark som en attraktiv vekstregion for innbyggere, besøkende og næringsliv, sier påtroppende fylkesdirektør Ketil Reed Aasgaard.

Samtidig legger ikke Aasgaard skjul på at det også er store utfordringer å jobbe med.

–Offentlig sektor kan ikke forvente de samme økonomiske rammene som de siste årene. Vi skal levere de samme tjenestene som i dag, men med mindre ressursinnsats. Jeg er likevel trygg på at dette er et budsjett som sikrer gode tjenester i 2024 også, sier påtroppende fylkesdirektør Ketil Reed Aasgaard.

Den påtroppende fylkesdirektøren forteller at 2024 blir et spesielt år. 

–Det blir det første budsjettåret for Telemark fylkeskommune som er spennende i seg selv. I tillegg kommer organisasjonen fortsatt til å være preget av delingen med Vestfold fylkeskommune også i 2024, sier Aasgaard.

Kommunal- og distriksdepartementet har bevilget midler til ekstrakostnader ved delingen, og noe av dette vil bli brukt på aktiviteter i 2024. Særlig på tilpasning av IKT-systemer. 

Foreslår å styrke de videregående skolene

Den påtroppende fylkesdirektøren forteller at det i et stramt budsjett likevel er plass til noen prioriteringer.

–De videregående skolene har vært underfinansiert gjennom flere år. Vi foreslår derfor å øke rammene til skolen med 25 millioner. De videregående skolene i Telemark kan da gå inn i en ny fylkeskommune med en mer robust finansering enn tidligere, sier Aasgaard.

¬Det er også foreslått store investeringer på 676,2 millioner kroner i 2024. Mesteparten av dette er til investeringer innen samferdsel, men det er også foreslått noen større investeringer på eiendom. 

Videre prosess

Det er prosjektleder og påtroppende fylkesdirektør i Telemark fylkeskommune som legger frem et forslag til budsjett og økonomiplan. 

Fylkesutvalget skal behandle og innstille på budsjett- og økonomiplan i møte 28. november, mens endelig behandling og vedtak gjøres i fylkestinget 12. desember.

Påtroppende fylkesdirektørs budsjettforslag

Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027:

Les budsjettforslaget i Framsikt

Budsjettforslaget i PDF

Påtropppende fylkesdirektør Ketil Reed Aasgaard sin budsjettpresentasjon