Fem år med imponerende resultater

To menn i dress foran blomster og planter.
Leder på Talenthuset, Asbjørn Romsaas, sammen med fylkesordfører Sven Tore Løkslid. Foto: Tom Marius Lorier Holen

Av:

Tom Marius Lorier Holen

Publisert:

23.05.2024

Oppdatert:

23.05.2024 kl.13:39

Talenthuset i Skien fyller i disse dager fem år. Hvert år følger de opp rundt 2000 unge som står utenfor skole, utdanning og jobb.

 Jubileet ble markert med en stor feiring på Talenthuset denne uken. Asbjørn Romsaas, leder for Talenthuset, understreker at selv om de bidrar så er det de unge sin innsats som imponerer mest.  
–Den virkelige jobben, det er det de unge som gjør selv. Vi andre er bare så heldige at vi får lov til å gå ved siden av dem i en periode av livet, sier Romsaas

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid var også med på å klippe snoren under åpningen av Talenthuset for fem år siden.
–Kongstanken den gang var å utvikle et samarbeid mellom kommunen, NAV og fylkeskommune der vi ikke sa "dette er ditt ansvar", men heller "dette er vårt felles ansvar", sier Løkslid.

Han synes det var flott og høre historiene fra de unge han møter på Talenthuset.
–Det er inspirerende å høre de ekte historiene om hvordan unge får nye muligheter og ser verdien av å være her. Historiene viser at alle har et talent iboende i seg, men det må få et utløp, og Talenthuset klarer virkelig å bidra til dette, sier Løkslid.

Oppfølging av unge

Gjennom et tett samarbeid mellom fylkeskommunen, NAV og Skien kommune og med en felles visjon om at "sammen skaper vi muligheter", er Talenthuset opptatt av å se på de unge som "våre unge", i felleskap på tvers av organisasjon og forvaltningsnivå. 

Resultatene viser at Talenthuset utgjør en forskjell i hverdagen til mange unge:

Resultater fra 2023:

Jobbformidling: NAV-avdelingen formidlet 122 unge til jobb.
Videreføring til skole og arbeid: 135 unge som stod helt utenfor skole eller arbeid kom seg videre etter oppfølging fra Oppfølgingstjenesten (OT).
Utdanningsresultater: På Kompetansesenteret ble det oppnådd 201 beståtte eksamener, inngåtte lærekontrakter og beståtte fag- og kompetanseprøver.

stjernehimmeltalenthuset.jpeg
Stjernehimmel på Talenthuset over elevene ved Kompetansesenteret som har bestått fagprøver, kompetanseprøver og opplæringskontrakter i bedrift. 

Framtidsutsikter

De neste fem årene byr på spennende muligheter for Talenthuset. Ungdomsgarantien til NAV og den nye opplæringsloven betyr at Nav nå jobber med unge ned til 16 år, mens fylkeskommunen jobber med unge opp til 24 år. Det gir grunnlag for nye samarbeidsformer både internt og eksternt. Det tette samarbeidet mellom fylkeskommunen, NAV og kommunen vil bli enda mer aktuelt.


Samtidig vil nye utfordringer kreve justeringer i arbeidsmetoder. Spesielt etter pandemiens innvirkning på mange unges liv, som har ført til økt frafall fra skole og arbeid. Talenthuset i Skien er forberedt på å møte disse utfordringene og fortsette å skape muligheter sammen for de unge i regionen.

Talenthuset i Skien

Talenthuset har de siste fem årene vært et viktig tverrsektorielt samarbeid mellom Skien kommune, NAV Skien og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Med mål om å bidra til at flere fullfører videregående opplæring og oppnår varig tilknytning til arbeidslivet, har Talenthuset gjort en betydelig forskjell for mange unge i alderen 16-30 år.

Metodikk og tilnærming

Grunnlaget for arbeidet ved Talenthuset er individuell oppfølging basert på en løsningsfokusert, anerkjennende, endrings- og utviklingsmetode (AI). Denne metoden legger vekt på samtaler om styrker, suksesser, verdier, håp og drømmer for å fremme endring. 


I tillegg til individuell oppfølging tilbyr Talenthuset en rekke aktiviteter som jobbklubb, temasamlinger om arbeidslivskunnskap, turer, livsmestringsgrupper, bedriftsbesøk og jobbmesser.